15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sykefraværet i Øvre Eiker er fortsatt på topp i Vest-Viken, men har gått ned med fem prosent siden samme tid i fjor. (Illustrasjon)

Reduksjon i sykefraværet – Øvre Eiker fortsatt på topp

I 1. kvartal 2021 var det legemeldte sykefraværet på 5,3 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en reduksjon på 7,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2020. Øvre Eiker troner fortsatt på toppen av statistikken selv om det har vært en nedgang siden i fjor.
Annonse

I Viken fylke var sykefraværet på 5,8 prosent (-6,2 %), mens det i landet som helhet var på 5,7 prosent (-5,2 %).

Det er sykdommer i luftveiene som hovedsakelig står for reduksjonen i sykefraværet.

Annonse

Øvre Eiker har i lang tid tronet på fraværstoppen – og gjør det fortsatt med minst mulig margin. I 2019 var det legemeldte fraværet på 6,1 prosent i første kvartal. I fjor var det 7,3 og nå er det på 6,9 prosent. Det gir en nedgang på hele fem prosent ifølge Nav sine beregninger.

Region Vest-Viken: Geografiske forskjeller
Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Øvre Eiker med 6,9 prosent og Ringerike og Krødsherad som begge hadde 6,8 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Gol med 4,1 prosent og Bærum med 4,2 prosent.

Størst reduksjon i sykefraværet i aldersgruppen 60-69 år og blant menn. Det har vært en reduksjon i sykefraværet blant alle aldersgrupper. I aldersgruppen 20-29 år var reduksjonen på 9,9 prosent. I aldergruppen 30-39 år 9,2 prosent, for de mellom 40 og 49 år 4,9 prosent, i aldersgruppen 50-59 år 6,5 prosent, mens reduksjonen i aldersgruppen 60 til 69 år var på hele 11,7 prosent.

Sykefraværet for kvinner var på 7 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,8 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en reduksjon for begge kjønn hvor menn hadde den største reduksjonen (-11 %) mens kvinner hadde en mindre reduksjon (5,5 %). En del av nivåforskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

Næringer
Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på 8,6 prosent. Deretter fulgte undervisning med et sykefravær på 6,5 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal 2020 var det kun næringene bergverksdrift og utvinning (+1,3 %) og undervisning (+6,1 %), som hadde en økning i sykefraværet. Den største reduksjonen i sykefravær sammenlignet med 1. kvartal 2020 finner vi næringene omsetting og drift av fast eiendom (-24,5 %) og finansierings- og forsikringsvirksomhet (-22,5 %)

Del:
Annonse