16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Rita Jørgensen Nyhus har kjempet mot kommunen i flere år, men er nå altså sagt opp og formelt slutter i kommunen 1. juli.

LESERINNLEGG: Ble sagt opp av kommunen – uvilje og politiske vedtak

Som hørselshemmet med tinnitus ble jeg oppsagt i kommunen. Som følge av uvilje og et politisk vedtak.
Annonse

I 2011 fikk jeg drømmejobben som assistent i en kommunal barnehage, hvor jeg fungerte bra tross mitt handikap. Med ett minimum av fravær, kun noen få enkelt-dager på syv år.

Men i 2018 ble det gjort et politisk vedtak om omrokkeringer i barnehagesektoren.

Annonse

Noe som gjorde arbeidsdagen min utrolig utfordrende, ingen fast arbeidsplass men nytt sted uke for uke. Noe som gjorde meg syk både psykisk og fysisk, og det vanskelig å forholde seg til stadig nye mennesker og økt tinnitus.

Jeg møtte lite forståelse fra ledelsen, fikk kun til svar at sånn blir det og det er et politisk vedtak.

Tok da kontakt med politikerne og spurte om de var klar over hva deres vedtak innebar, og hvilken betydning det hadde for de ansatte. Får da til svar at det skulle kun gjelde vikarer.

Men ledelsen i barnehagesektoren omrokerte fast ansatte både assistenter og fagarbeidere, noe jeg informerte politikere om.

Siden dette falt på et år med kommunevalg, så sto det ikke på velvilje fra kommunepolitikerne dette skulle de se på, fordi det stemte ikke overens med deres intensjoner.

Dette falt ikke i god jord hos kommuneledelsen. Jeg fikk da en telefon fra ledelsen om at hvis jeg hadde tenkt til å søke annen jobb innen kommunen så burde jeg ikke blande politikere inn i deres tolkning av vedtaket. Da kunne det bli vanskelig for meg å få en ny jobb i kommunen.

Da kom min første sykemelding av mange, noe som igjen førte til utallige møter ang. tilrettelegging. Men noe gehør for mine utfordringer fikk jeg ikke, det jeg fikk var to arbeidssteder mot tidligere fem. At jeg fungerte på ett sted tok de ikke med i betraktningen, så bare sånn er stillingen din.

Ved flere anledninger har de også påpekt at det er en kjent sak at jeg er motstander av det politiske vedtaket, noe som ikke stemmer.

Jeg er motstander av måten det ble gjennomført på, direkte maktbruk over de ansatte og ingen mulighet til medvirkning.

Også en fagforening som er mest opptatt av å være på arbeidsgiver sin side, og ikke ivaretar medlemmene sine rettigheter, glemmer hvem som betaler lønnen deres.

Klarer du ikke å gjennomføre stillingen din så kan du si den opp, det er enklere for oss at du sier opp selv enn at vi sier deg opp.

Uansett hva de på Nav råder deg til, heller ikke her noen forståelse hva det betyr økonomisk for meg.

Skal også sies at jeg har brukt advokat ved to anledninger for å få de stillingene jeg har hatt krav på ifølge AML. Så jeg er nok en uønsket ansatt, og motsi ledelsen er ikke populært uansett om du gjør en god jobb.

Så da kom oppsigelsen fra kommunen, når de måtte innse at den ikke kom fra min side. Den 01.07.2021 er jeg ikke lenger ansatt i kommunen, så det har vært noen års kamp.

Denne behandlingen har gjort at jeg i dag er 100 prosent uføretrygdet, noe som betyr økonomisk nedgang. Det har også påvirket både min psykisk og fysisk helse.

Heldigvis har ting blitt bedre for de andre ansatte som ble tatt med i det politiske vedtaket, de har fått en mer forutsigbar hverdag. Og det er ikke takket være kommunepolitikere.

Kommunepolitikerne glemte sine løfter når valget var over, da var det ikke lenger så viktig å se nærmere på hva de hadde vedtatt.

Dette er noe jeg kommer til å ta med meg når det er stortingsvalg til høsten. Festtaler og partiprogram har ingen verdi, kun det de virkelig gjennomfører- det gjelder både kommunalt og nasjonalt.

Løfter kan alle gi, men å gjennomføre de er noe annet.

Rita Jørgensen Nyhus

Del:
Annonse