12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er sendt ut farevarsel på gult nivå på grunn av store nedbørsmengder mandag ettermiddag. (Grafikk: Meteorologisk Institutt)

Mandag ettermiddag kan det «bøtte ned» over Eiker og Drammen

Meteorologisk Institutt er ute med farevarsel for styrtregn og tordenbyger. Kan komme 25-30mm nedbør i løpet av 2-3 timer på sentrale deler av Østlandet mandag.
Annonse

Farevarselet gjelder kraftige regn- og tordenbyger mandag ettermiddag, ifølge Meteorologisk Institutt.

– Bygeaktiviteten kan vare i to til tre timer og gi mellom 25 og 30 mm regn. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt, heter det i farevarselet.

Annonse

Drammensområdet ser forøvrig ut til å plassere seg midt i nedbørsfeltet, viser prognosene fra Meteorologisk Institutt.

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Del:
Annonse