23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Om skogeierforbundet får det som de vil kan du møte slike vogntog på inntil 60 tonn med tømmer på veiene. Saken utredes nå.

Vil utrede muligheten for 60 tonn tunge tømmertransporter

Samferdselsminister Hareide ber Statens vegvesen utrede endringer av regelverket slik at flere veier kan åpnes for 60 tonn totalvekt. Det er skogeierforbundet glade for.
Annonse

– Vi er glade for at regjeringen nå vil legge til rette for at skog- og trenæringen kan utnytte de samme moderne kjøretøyene som brukes i våre naboland, Finland og Sverige, sier Per Skorge, administrerende direktør i Skogeierforbundet.

Samferdselsminister Hareide ber altså Statens vegvesen utrede endringer av regelverket slik at flere veier kan åpnes for 60 tonn totalvekt. Beslutningen har kommet etter at et forslag fra Norges Skogeierforbund som ble drøftet med samferdselsminister Hareide og landbruksminister Bollestad. Dette er et konkret resultat etter drøftinger i regjeringens samarbeidsforum med skog- og trenæringen.

Annonse

Hareide har gitt Statens vegvesen en frist til 1. desember med å ferdigstille et forskriftsforslag.

– Med økning av tillatt totalvekt vil vi kunne kjøre større lass med vogntog som har åtte og ni aksler. Større lass vil gi færre transporter og reduserte klimagassutslipp. En økning av tillatt totalvekt og innfasing av åtte- og ni-akslede tømmervogntog vil gjøre transporten mer effektiv, miljøvennlig og sikker, helt i tråd med regjeringens mål, sier Dag Skjølaas, rådgiver i Skogeierforbundet.

Statens vegvesen har vurdert at en økning av tillatt totalvekt på åtte-tonns veier sannsynligvis vil gi redusert veislitasje.

Nesten alle bruer på riks- og fylkesveinettet er reklassifisert etter 2014, og de fleste bruer tåler 60 tonn. Dermed kan totalvektene økes slik at veinettet utnyttes bedre, heter det i en pressemelding fra Norges Skogeierforbund.

Del:
Annonse