11. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Per Olaf Lundteigen sa litt spøkefullt at han drev med stemmesanking under besøket hos Per Olav Krekling onsdag. Om saueflokken lar seg imponere av SP-besøket vites ikke.

Kulturlandskapet gror igjen – vil ha mer i støtte

1.790 kroner fikk Per Olav Krekling i støtte fra Statsforvalteren i Viken for å ta vare på kulturlandskapet på og rundt gården sin. Da hadde han ryddet ca. 50 mål med krattskog og kjørt vekk store mengder hogstavfall for at blomstene igjen skal komme opp i skogbunnen.
Annonse

Hensikten med det hele er å legge forholdene til rette for pollinerende innsekter. Et prosjekt som ble startet av noen miljøaktivister i Oslo under navnet «La humla suse» og som senere forplantet seg til å bli Kantsoneprosjektet Buskerud.

Onsdag hadde Hokksund-bonden besøk av Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, Magnus Weggesrud og Sigrid Lien Sagabråten fra SP-ungdommen samt ordfører Knut Kvale. De fikk her en omvisning og informasjon om hva som måtte til for at udyrkbar mark igjen skulle bli en ressurs for innsekter som humler og bier slik at de kan pollinere avlinger rundt om.

Annonse

Gris og korn
Per Olav Krekling og kona Brit-Tove Krekling er store på gris og korn. Brit-Tove kjenner du trolig igjen fra flere reklamefilmer for gris og produkter fra grisen. De har også hatt produksjon av erter og litt kløverfrø, men det sistnevnte har gitt for liten avkastning. Men med flere innsekter, kan dette bli et lønnsomt produkt etter hvert.

Ettersom pollinerende innsekter er livsviktige i mat- og fôrproduksjonen, vil Krekling at flere bønder satser på å gjøre om udyrket område til blomsterenger som innsektene kan dra nytte av. Selv har han ryddet er 50 mål stort område et stykke unna gårdsbygningene hvor kratt og hogstavfall er byttet ut med fin og blomstrende skogbunn.

Dette området var bare et villnis av et skogsområde. Nå er det beitet ned og ryddet slik at blomstene som pollinerende innsekter kan nyttegjøre seg. F.v. ser vi Brit-Tove Krekling, Sigrid Lien Sagabråten, Magnus Weggesrud, Knut Kvale, Per Olaf Lundteigen og Per Olav Krekling.

Området er også blitt såpass innbydende at folk går tur hit i rekreasjonsøyemed. I dette arbeidet har Krekling brukt både geiter og nå sauer for å holde tilveksten nede, men det optimale hadde vært beitekyr. Men dem er det ikke så mange av lenger og det er kostander forbundet med å ha dem.

Må ha betalt
– Det er en stor jobb å ta vare på kulturlandskapet og som bønder må vi ha inntekter av jobben vi gjør. Men et velfungerende kulturlandskap bør bli et landbruksprodukt på lik linje mer rein og trygg mat, sier han.

Han mener flere bønder bør bruke nærområdene som beitemark for dyra sine i stedet for å sende dem langt av sted. Det er både billigere og har mer nytte for kulturlandskapet.

Mer attraktivt sted å bo
– Øvre Eiker ville blitt et mer attraktivt sted å bo hvis alle gjorde som Per Olav Krekling. Øvre Eiker er en stor jordbruk- og skogbrukskommune og kan spille en stor rolle i den moderne bondekulturen. Flere bønder burde satse på beitedyr, frukt og grønnsaker, sier Per Olaf Lundteigen.

SP-veteranen var sammen med Magnus Weggesrud og Sigrid Lien Sagabråten på en aldri så liten rundtur i Eiker onsdag. Blant annet besøkte de Fiskum Gårdspresseri på Darbu og fikk også en omvisning i den nye Fiskumparken.

Her satte de Sigrid i gang med å så til veikantene slik at det også her vil bli et godt sted for pollinerende innsekter.

SP-politikerne ser her på bilder av hvordan området er blitt etter rydding og beiting. Det er store forskjeller og området er blitt et attraktivt turområde.
Del:
Annonse