25. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

MANGE I JOBB: Unge som er ferske i arbeidslivet, bør gjøre seg kjente med hvilke rettigheter de har som arbeidstakere. (Foto: Arbeidstilsynet)

Fem gode råd til deg som skal ut i sommerjobb

Har du fått deg sommerjobb? Da skal du ha en arbeidskontrakt, og du bør sjekke at den sier noe om arbeidstiden din og hvilken lønn du får. Her gir Arbeidstilsynet deg fem gode råd.
Annonse

Med en forsiktig gjenåpning på gang etter et år hvor mange bransjer har vært svært preget av pandemien, ansettes nå unge sommervikarer i høyt tempo. Blant annet signaliserer serveringsbransjen at de venter en svært travel sesong.

– Selv om det nå ansettes mange på kort tid, kan det fort bli kamp om sommerjobbene etter et år hvor mange har vært permitterte. Det kan føre til at de som har fått en jobb godtar dårligere arbeidsforhold enn de har krav på, fordi de er redde for å miste jobben, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Annonse

Vollheim oppfordrer de unge til å sette seg inn de grunnleggende rettighetene de har i arbeidslivet, og oppsummerer det viktigste i noen enkle tips fra Arbeidstilsynet.

Fem nyttig tips
Her er fem ting som er viktige å huske på når du skal ut i sommerjobb:

1. Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt – uansett jobb.

I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om:
– Arbeidstid
– Lønn
– Oppsigelsestid

2. Du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe.

3. Du har krav på overtidsbetalt når du jobber overtid.

4. Du har krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre. Det handler om hvordan jobben skal gjøres, noe som kan være viktig for helsa og sikkerheten din.

5. Du har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Dersom du er under 18 år skal du ha pause i minst én halvtime, helst sammenhengende, om arbeidstiden er over fire og en halv time.

Kjenn dine rettigheter – og si fra om noe ikke er greit 
Mange skal ut i arbeidslivet for første gang, og i tillegg til å gjøre seg kjent med hvilke rettigheter de har som arbeidstakere, minner Vollheim om at de også må ta ansvar for sin egen arbeidssituasjon og si fra til sjefen dersom noe er galt.

– Er du usikker på rettighetene dine, eller opplever noe som ikke er greit på arbeidsplassen, kan du også ta kontakt med tillitsvalgt eller verneombud, sier Vollheim.

Noen bransjer har minstelønn
Jobber du for eksempel med renhold, som servitør eller i landbruket, er det viktig å være oppmerksom på at du i disse bransjene har krav på en minstelønn. Hvilke bransjer som har minstelønn og hva minstelønnen er, finner du på arbeidstilsynet.no/minstelønn.

De under 18 skal ikke utsettes for høyere smitterisiko 
Biologiske faktorer er eksempelvis mikroorganismer som kan gi sykdom. Under koronasituasjonen innebærer dette at du som er under 18 år ikke skal gjennomføre arbeidsoppgaver hvor du er eksponert for høyere smitterisiko enn i samfunnet for øvrig. Eksempel på dette er arbeid innen helsesektoren med koronasmittede.

Egne regler for ungdom under 18 på noen områder
Stort sett gjelder reglene i arbeidslivet for alle, uansett hvor gammel du er. Men på noen områder finnes det spesielle regler for barn og unge under 18 år. Disse reglene skal gi barn og unge en ekstra beskyttelse mot arbeid som kan være skadelig. Reglene varierer etter hvor gammel du er. Du kan lese mer om hvilke regler som gjelder for din alder på Arbeidtilsynets side om ungdom i arbeid.

Del:
Annonse