17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

I dag ender skiltene dine opp på slike lagre for så å bli destruert etter seks måneder. Nå slipper du det om du melder avregistrering av bilen. Men da kan du altså ikke bruke den. (Foto: SVV)

Snart kan du midlertidig avregistrere bilen uten å levere inn skiltene

Av og til kan det være nyttig å avregistrere et kjøretøy midlertidig. Spesielt kan dette være aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av året, som motorsykler og veteranbiler.
Annonse

Derfor ønsker Samferdselsdepartementet å innføre en ordning med avregistrering av kjøretøy uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjonen.

– Det vil gjøre av- og påregistrering både enklere og billigere for bileierne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Annonse

Statens vegvesen sender i dag på høring et forslag om innføring av en ordning med frivillig avregistrering av kjøretøy uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjon.

Etter dagens regelverk innebærer avregistrering at kjennemerkene må innleveres til en trafikkstasjon, hvor de lagres i inntil seks måneder.

– Med en ordning hvor du midlertidig kan avregistrere bilen uten å måtte levere inn skiltet, slipper bileierne å møte opp på trafikkstasjonen. Dette vil for de fleste være en kjærkommen forenkling, sier Hareide.

Del:
Annonse