22. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er lite smittetrykk i vårt område og vaksineringen går unna. Derfor endrer ikke Drammen prioriteringen på rekkefølgen. (Illustrasjon)

Fortsatt lave smittetall i Drammen og Øvre Eiker

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle tre personene. I Øvre Eiker er det ingen nye tilfeller og smittetrykket i området må anses som meget lavt.
Annonse

Ett av smittetilfellene berører Jordbrekkskogen barnehage, og barn og ansatte settes i karantene.

– Smittesituasjonen er veldig stabil i Drammen kommune for tiden, og da er det hyggelig at den er stabilt lav. Inntrykket vårt er at innbyggerne fortsatt er opptatt av å følge smittevernanbefalingene, og det er viktig for at vi skal unngå en ny smitteoppblomstring. Jeg oppfordrer alle til å være oppmerksomme på smitteverntiltakene gjennom hele sommeren, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Annonse

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 34 nye smittetilfeller. Dette er det samme tallet som ble rapportert i går.

Vaksinerer for fullt
Vaksinasjonen pågår for fullt i Drammen kommune. I løpet av kort tid skal alle aldersgruppene ha fått tilbud om å bestille tid til vaksinering. Den siste gruppen som får innkalling til vaksinering er innbyggere i alderen 25-39 år uten underliggende sykdommer. Målet er at alle som er født i 2003 eller tidligere, skal ha fått vaksine innen utgangen av uke 28.

De som er født i 2003 eller tidligere og som fortsatt ikke har bestilt tid til vaksinering, oppfordres om å gjøre det så fort som mulig.

Folkehelseinstituttet har for øvrig endret sin anbefaling til at hele 2003-kullet skal tilbys vaksine, ikke bare de som allerede har fylt 18 år. Derfor oppfordres alle som er født i 2003 om å registrere sitt ønske om vaksine så snart som mulig for å være sikret vaksine innen utgangen av uke 28.

Endrer ikke vaksinerekkefølgen
Regjeringen har nå åpnet for at ansatte i barnehager og skoler kan prioriteres i vaksinekøen. Målet er at alle ansatte i barnehager og skoler skal ha fått første vaksinedose senest tre uker før høstens skolestart. Ettersom alle som ønsker vaksine i Drammen kommune, skal ha fått tilbud om første dose innen utgangen av uke 28, endres ikke vaksinasjonsrekkefølgen i Drammen. Alle skal uansett ha fått den første dosen mer enn tre uker før skolestarten.

– Signalene fra regjeringen om prioritering av ansatte i barnehager og skoler er nok viktigere for andre kommuner som har kommet vesentlig kortere i vaksineringen enn det vi har gjort i Drammen kommune. Selv uten denne nasjonale prioriteringen ville våre ansatte i barnehagene og skole ha vært beskyttet ved skolestarten, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.434 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette fortsatt registrert totalt 402 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 197 er smittet i 2021.

Del:
Annonse