22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

SVs førstekandidat i Buskerud, Kathy Lie besøkte Unicare Hokksund tirsdag og fikk en grundig orientering om driften av daglig leder, Pål Stenbro.

Unicare Hokksund med politisk sjarmoffensiv denne uka

Denne uka inviterer Unicare Hokksund – bedre kjent som «Kurbadet» - politikere fra de fleste politiske partiene til en orientering om hva de driver med. I første rekke er det listekandidatene til høstens stortingsvalg som er invitert. Tirsdag var SVs Kathy Lie på besøk.
Annonse

Sosialistisk Venstreparti (SV) er som kjent meget skeptisk til private tilbydere innen helse og barnehage – og særlig det siste. Det var derfor ingen lett «kandidat» daglig leder Pål Stenbro og de andre i ledelsen ved «kurbadet» hadde fått på besøk i SVs førstekandidat, Kathy Lie fra Lier.

Hun er selv sykepleier av yrke og kan derfor relatere seg til hva Unicare Hokksund jobber med på en profesjonell måte. Og hun var ikke fullt så skeptisk etter besøket.

Annonse

– Vi vil at våre skattepenger skal gå til behandling og ikke til profitt for store konsern. Her snakker vi om tilbudet til pasientene – i andre tilfeller er det barna det gjelder. Det er også viktig at de ansatte har ordnede arbeidsforhold og blir betalt etter avtaler, sier Kathy Lie.

Hun legger til at hun etter presentasjonen oppfatter Unicare Hokksund som en seriøs bedrift og som en viktig del av spesialisthelsetjenesten som kommunene selv ikke er i stand til å tilby.

SV er prinsipielt imot at stadig flere private utfører helsetjenester og hadde helst sett at det offentlige kunne løse disse oppgavene. Men hun sier at det ikke er realistisk politikk nå.

Kathy Lie sier hun har fått et godt inntrykk av besøket og at de ikke er imot private innen helse, men profitørene som tar ut store summer av våre skattepenger.

Ikke velferdsprofitører
Pål Stenbro sier han ikke ser på Unicare som velferdsprofitører. – Vi har private eiere som forventer at vi går med overskudd, men det aller meste av det vil tjener går tilbake i virksomheten, sier han.

Og tallene for 2020 bekrefter nettopp dette. Selskapet hadde et overskudd etter skatt på vel 9,2 mill. kroner. Det ble ikke tatt ut noe i utbytte, men vel 5,6 mill. kroner ble gitt i konsernbidrag. Resten ble overført til egenkapitalen til selskapet. Unicare Hokksund hadde vel 76 mill. kroner i inntekter, noe som er en nedgang fra året før med ca. ni millioner kroner.

Det er i første rekke koronaen som må ta ansvaret for den noe lavere inntekten i 2020 opp mot 2019. Da Norge stengte ned i mars i fjor, var det i prinsippet bare å stenge dørene på anlegget i Hokksund. Ansatte ble permittert og det skulle gå noen måneder før driften kunne tas opp igjen. Men takket være gode avtaler med Helse Sør-Øst, som er den største oppdragsgiveren, ble året rimelig godt rent økonomisk.

– Vi måtte snu oss rundt som så mange andre. Da pandemien rammet oss hadde vi ikke noe smittevernutstyr og det var heller ikke mulig å få tak i. Etter hvert fikk vi tak i utstyr og kunne åpne opp driften på en forsvarlig måte, men selv i dag er vi ikke helt oppe på 100 prosent av kapasiteten, sier han.

Unicare Hokksund har opp mot 1.100 pasienter i løpet av et normalår. Det er ca. 100 ansatte og bedriften er dermed en av de større i Øvre Eiker. Det har ikke vært noen smitteutbrudd på «huset» i Hokksund – verken blant pasienter eller ansatte.

Ordnede forhold
– Jeg likte at Helse Sør-Øst har satt klare krav til bemanning av leger og sykepleiere her. Det er viktig for kvaliteten på tjenestene. Målet vårt er jo at så mange som mulig innen helsevesenet skal ha fulle stillinger for å kunne få en så forutsigbar inntekt og fremtid som mulig, sier Kathy Lie.

Som helseinstitusjoner flest er de ansatte her også vaksinert – i hvert fall til 90 prosent. Og det samme gjelder pasientene ettersom de aller fleste er i en alder hvor vaksineringen er ferdig.

Pål Stenbro håper at de kan være tilbake til «normalen» i løpet av september. Bedriften har eksistert i Hokksund siden 1933 – altså 88 år.

Pål Stenbro vil gi politikerne på den kommende Buskerudbenken en orientering om hva de driver med og hvilke tilbud de har til pasientene. I tillegg er det viktig å bygge relasjoner, mener han.

Får flere besøk
Denne uka får altså Unicare Hokksund besøk fra flere politikere. De får en generell orientering av hva de driver med, og spesielt interessant er det nok å høre hvordan de har behandlet en rekke koronapasienter siden i fjor sommer.

Men det er også spenning til fremtiden ved bedriften. De jobber nemlig på oppdrag fra Helse Sør-Øst gjennom anbud og det er nå syv år siden den gjeldende avtalen ble inngått. Spørsmålet er derfor om når den neste anbudsutlysningen kommer og resultatet av den.

Del:
Annonse