12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vinner av teknologi og innovasjonsprisen 2021, Øvre Eiker Energi.

Øvre Eiker Energi – vinner av teknologi- og innovasjonspris

Det Norske Veritas (DNV) pekte på fem nominerte selskaper som potensielle vinnere av årets teknologi- og innovasjonspris i regi av Distriktsenergi. Til slutt var det Øvre Eiker Energi som stakk av gårde med prisen.
Annonse

Fra å ligge ute for salg i 2018, til kake fra ordfører for strålende arbeid og Distriktsenergis teknologi og innovasjonspris i 2021, er vi spente på å vite, hva skjedde egentlig i Øvre Eiker Energi?

Det kommer selskapets administrerende direktør, Arne Hanto Moen til å fortelle mer om på Distriktsenergis årskonferanse på web den 25. august.

Annonse

Det er fagbladet Distriktsenergi som skriver dette.

Arne Hanto Moen kommenterte uten betekningstid det at de vant prisen på følgende måte:

«Dette var gøy og en påminnelse om at vi gjør mye riktig. Dessuten er det en flott påskjønnelse til alle ansatte i bedriften, som står på for Øvre Eiker Energi hver eneste dag».

Fagbladet Distriktsenergi skriver at selskapet har levert gode resultater, de har en effektivitet nært 100 prosent etter NVEs måling, og nå mottar de altså Distriktsenergis teknologi og innovasjonspris i 2021. Med andre ord en forbilledlig og spennende utvikling for selskapet, som vi skal få høre mer om den 25 august. Selskapet har vel 10.000 nettkunder, skriver nettstedet.

Administrerende direktør i Øvre Eiker Energi, Arne Hanto Moen.

DNV la vekt på følgende i sin begrunnelse
I sin begrunnelse for at prisen i år skulle gå i retning Øvre Eiker Energi opplyser DNV blant annet følgende:

Øvre Eiker Energi har flere prosjekter gående som inkluderer forskjellige virksomhetsområder og teknologier. De har en fantastisk bredde og fart på innovasjonsprosjektene, og starter opp prosjekter på eget initiativ og følger opp i gode samarbeid med partnere.

De har utviklet et system i samarbeid med Convival for overvåkning av vannkraftverk, som har markedspotensial og kan selges videre. I tillegg har de tatt i bruk optimert kjøring for å utnytte all kraft i vannføringen og redusere vanntap.

Effektivitet står også sentralt i driften. Øvre Eiker Energi har laget et system i samarbeid med andre nettselskap som gjør det lettere for montører å få en oversikt over nettet. Montørene får direkte beskjeder for rask informasjon om hendelser, og har mulighet til å gi informasjon raskt til kundene. De har en lansert en app for elbillading, der ladingen er optimalisert mot strømprisen. Dette er utført i samarbeid med True Energy.

Øvre Eiker Energi har fokus på kunderelasjoner og deres partner, det norske teknologiselskapet Fuse, utvikler en ny app for kundekontakt, i tillegg til at de har lansert en chatbot for kundeverving.

DNV trekker også fram et etter hvert solid innovasjonsmiljø.

Øvre Eiker går foran
I Distriktsenergi ønsker de å rette fokus mot selskaper som går foran og er med og peker ut framtiden for bransjen. Dette kjennetegner alle de fem selskapene som var nominert i år til Distriktsenergis teknologi og innovasjonspris. De fem selskapene var Linja (tidligere SFE), Hallingdal kraftnett, Drangedal Everk, Øvre Eiker Energi og Ren Røros.

DNV var imponert over hva de så av innovasjonskraft i disse selskapene. Og i år gikk altså prisen til Øvre Eiker Energi. 

Arne Hanto Moen vil fortelle mer om suksessfaktorene til Øvre Eiker Energi på Distriktsenergis årskonferanse på web den 25. august.
Del:
Annonse