27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hvor mye kan jeg låne?

ANNONSØRINNHOLD: Det er et spørsmål vi får i dialogen med kundene våre.

Det er helt forståelig. Hvor mye penger man kan låne legger jo føringer når man skal finne seg et sted å bo. Enten det er et hus, leilighet eller hytte, er «hvor mye jeg kan låne» avgjørende for hva man har råd til å kjøpe. Det kan være greit å drømme, og ha noe å strekke seg etter, men ofte er det sånn at vi gjerne vil kjøpe bolig så fort som mulig.

Prøv deg på en lånekalkulator og se hvor mye du kan låne

Dette er avgjørende for spørsmålet; hvor mye jeg kan låne:
• Inntekt
• Utgifter
• Egenkapital
• Total gjeld

Alle sertifiserte långivere slik som Sparebanken Øst, er underlagt strenge krav fra myndighetene. Dette skal både sikre at du ikke tar opp mer lån enn du kan betjene, og at bankene får tilbake pengene de låner ut. 

Boliglånsforskriftene har klare minstekrav til belåningsgrad, gjeldsgrad og inntekt og regulerer også andre aspekter ved boliglån. Det er denne forskriften vi følger når vi vurderer lånesøknader. Hver lånesøknad vurderes individuelt og påvirkes av andre elementer i tillegg.

Skal du kjøpe bolig sammen med noen, har det innvirkning på hvor mye dere kan få i boliglån, blant annet vil dere ha høyere samlet inntekt, noen felles utgifter, mens total gjeld ofte blir høyere, for eksempel hvert deres studielån.

Lån i forhold til inntekt
Tommelfinger-regelen sier at du kan låne 5 ganger så mye som du og eventuelt den du skal låne sammen med har i inntekt. Informasjon om inntekt hentes inn gjennom Altinn, når du har gitt ditt samtykke til det. Det er dermed ikke nødvendig å fremlegge dokumentasjon på vanlig inntekt. I noen tilfeller må vi allikevel be om arbeidskontrakt, dokumentasjon på nærings- eller leieinntekt dersom du har det. 

Har du høye utgifter?
Har du høye faste kostnader til for eksempel bil, båt, hytte eller barn, vil det ha innvirkning på betjeningsevne i forhold til utgiftene et nytt lån vil medføre. Bankene plikter å undersøke om du har en ryddig økonomi, betaler regningene dine i tide, og at du ikke har inkassokrav eller betalingsanmerkninger.

Når banken vurderer din betjeningsevne (inntekt målt opp mot utgifter) vil de per i dag beregne at du skal klare en 5 prosents poengs økning av renten. Dette gjør vi for å være sikker på at økonomien din tåler en renteøkning på lånet du er i ferd med å oppta.

Egenkapital
Boligkjøp innebærer bruk av egenkapital i tillegg til lån. Det kreves minst 15 prosent i egenkapital for å få boliglån. Egenkapital er penger du har spart eller fått, men det kan også være verdien av huset du eier i dag, hvis du planlegger å selge boligen. Boligsparing for ungdom (BSU) er ofte den første egenkapitalen man sparer opp og bruker til boligformål.  Størrelsen på lånet, sett opp mot verdien på boligen danner belåningsgrad. 

Gjeld
All gjeld du har registreres i et sentralt Gjeldsregister. Denne gjeldsoversikten vil danne grunnlag for hvor mye mer gjeld du kan tåle. Husk at også kredittkort-grenser/ramme regnes som gjeld, så har du kredittkort du ikke bruker, kan du si de opp og dermed redusere den totale gjelden din.

Bankene følger Boliglånforskriftene og i Paragraf 4 står det klart og tydelig: Den totale gjelden du har forpliktet deg til skal ikke overstige 5 ganger bruttoinntekt. I en beregning av belåningsgrad vil all din gjeld, blant annet andel fellesgjeld, sameiegjeld og kredittkortrammer hensyntas. Ved opptak av lån vil belåningsgrad spille en rolle i forhold til renten du kan få.

Hvor mye lån du kan ha er også avhengig av om du er alene om lånet og hvilken sikkerhet i form av fast eiendom som du kan stille for et eventuelt lån. 

Finansieringsbevis
Vær smart og søk banken om Finansieringsbevis før du drar på visning. Med et finansieringsbevis i lommen kan du legge inn bud når du finner noe du liker og som passer til din lommebok. Eiendomsmeglere har nemlig ikke lov til å godta et bud uten at du har finansieringen i orden, og en budrunde kan fort være over om du må vente på finansieringsbevis. Et finansieringsbevis gir deg en pekepinn på hvor mye du kan få i lån fra banken. Det er gyldig i tre måneder, og kan fornyes.

Del: