29. mai 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL mener det er bra med en utflating i prisveksten. (Foto: Nadia Frantsen)

Moderat prisoppgang på borettslagsboliger

NBBLs prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger økte 1,4 prosent i andre kvartal 2021. Borettslagsprisene ligger hele 12,9 prosent høyere enn på samme tid i fjor.
Annonse

– Boligprisene stiger og det omsettes fortsatt mange boliger, men euforien vi har opplevd det siste året ser ut til å avta, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Kombinasjonen av ventede renteøkninger i september og desember samt høy byggeaktivitet på landsbasis bidrar nå til å dempe prisveksten.

Annonse

Boligbygging må prioriteres
– Det er gode nyheter for alle som skal inn i boligmarkedet at prisveksten ser ut til å avta. Med tosifret boligprisvekst det siste året så er det likevel en utflating på et meget høyt prisnivå i mange byer, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

NBBLs Førstehjemindeks viser at det i mange byer blir stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet uten foreldrehjelp. Dette støttes av tall fra SSB som viser at andelen leietakere har steget med omtrent 90.000 på fem år. Eierandelen har falt tilsvarende, og særlig blant dem med lav inntekt.

– Med fortsatt høy etterspørsel etter bolig er det derfor viktig å understreke viktigheten av at tilstrekkelig boligbygging prioriteres politisk i pressområder, sier Fredriksen.

Fakta om undersøkelsen
NBBL utgir hvert kvartal prisstatistikk for omsatte borettslagsboliger. Denne viser utvikling i totalpris, kjøpesum og fellesgjeld.

Borettslagsprisene ligger hele 12,9 prosent høyere enn på samme tid i fjor.
Del: