13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

– Før du leier ut bør du tenke på skatten, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten. (Foto: Andreas Agasøster Vatnøy)

Sjekk skattereglene om du skal leie ut boligen eller hytta i sommer

I år oppgir de fleste at de skal ha sommerferie i eget land og det betyr at mange ser muligheten for ekstra inntekter ved å leie ut huset sitt eller hytta. For å unngå feil er det alltid viktig å gjøre seg kjent med skattereglene, og i noen tilfeller kan du også bli ansett for å være næringsdrivende.
Annonse

– Før du leier ut bør du tenke på skatten. Hvis du leier ut din egen bolig eller hytte må du i de fleste tilfeller betale skatt når leien din overstiger 10.000 kroner. Og den grensen gjelder per år. Reglene og grensene for skatteplikt kan være annerledes dersom du leier ut for lengre perioder. Så husk å sjekke hvilke skatteregler som gjelder for deg og din utleie, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten.

Skatteetaten får flere opplysninger om utleie
Fra 1. januar 2020 ble alle selskaper som formidler utleie av bolig pliktige til å rapportere opplysninger om utleieforholdet til Skatteetaten. Det betyr at du som har leid ut gjennom et formidlingsbyrå skal få utleieinntektene dine meldt inn til Skatteetaten av utleieselskapet.

Annonse

– Vi får stadig flere opplysninger fra tredjeparter, og nå også utleieformidlere. Det gir oss bedre oversikt over hvor mange som har inntekter fra utleie, og betyr at vi kan gjøre det enklere for deg å fylle dette ut riktig i skattemeldingen, sier Ringså.

Det er viktig for de som leier ut bolig eller hytte å gjøre seg kjent med følgende regler:

Utleie av egen bolig
Utleie av egen bolig er skattefritt dersom du i utleieperioden har bodd i minst halve eiendommen, regnet etter utleieverdien og at du leier ut i minst 30 dager. Leier du ut mer enn halvparten av boligen er inntektene skattepliktige hvis brutto leieinntekt overstiger 20.000 kroner. Da blir du skattepliktig for hele beløpet, det vil si fra første krone.

Kortidsutleie av egen bolig eller fritidseiendom
Korttidsutleie av din egen bolig (under 30 dager per utleieforhold) er skattefritt inntil 10.000 kroner per år. Overstiger leieinntektene 10.000 kroner skal du oppgi 85 prosent til beskatning. Beløpsgrensen gjelder for hele året og ikke per utleieforhold. Den samme regelen gjelder for utleie av egen fritidsbolig som du selv bruker.

I år oppgir de fleste at de skal ha sommerferie i eget land og det betyr at mange ser muligheten for ekstra inntekter ved å leie ut hytta. For å unngå feil er det alltid viktig å gjøre seg kjent med skattereglene.
(Foto: Helen Rist)

Utleie av bolig du ikke bruker selv
Utleie av bolig- eller fritidseiendom som du ikke selv bor i eller bruker i rimelig omfang i ferier og fritid er skattepliktig fullt ut. Du skatter av netto leieinntekt, som betyr at du kan kreve fradrag for utgifter du har i forbindelse med at du leier ut.

Når blir utleie næringsvirksomhet?
Leier du ut mange boliger kan du bli næringsdrivende. En tommelfingerregel er at dersom du leier ut til sammen mer enn fem boenheter (til bolig- eller fritidsformål) så vil utleien din være næringsvirksomhet.

– Dersom du er usikker på om utleien din er næringsvirksomhet så ta kontakt med oss så vil vi veilede deg. Det som er sentralt for å avgjøre om du driver næringsvirksomhet er varighet og omfang på utleien din, om du driver den for din egen regning og risiko og om utleien er egnet til å gi overskudd, forklarer Ringså.

Selv om tommelfingerregelen er utleie av mer enn fem boliger kan du også bli ansett som næringsdrivende dersom du kun leier ut én eller to boliger og driver mye korttidsutleie.

Skattepliktige inntekter må rapporteres
Skatteetaten får nå rapportert inn opplysninger om hvor mye du tjener på å leie ut hytta eller boligen din dersom du bruker et utleiefirma. Det er fremdeles ditt eget ansvar å rapportere alle skattepliktige inntekter fra utleie og sørge for at opplysningene er fullstendig meldt inn til Skatteetaten. Dette skal du gjøre på skattemeldingen din.

– Du skal oppgi all skattepliktig leieinntekt i skattemeldingen. Dersom utleiefirmaet har rapportert inn leieinntektene må du sjekke om tallene er riktige og fullstendige. Er de ikke det så må du endre selv. Husk at det er ditt ansvar at skattemeldingen din er riktig. Sett deg inn i reglene før du leier ut, og er du usikker på hvilke regler som gjelder for deg så sjekk våre nettsider eller ta kontakt med oss så hjelper vi deg, avslutter Ringså.

Utleie av huset eller leiligheten kan gi gode ekstrainntekter, men disse er som regel skattepliktige. For å unngå feil er det alltid viktig å gjøre seg kjent med skattereglene. (Foto: Ernst Larsen)
Del:
Annonse