22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Husk at det er fartsgrenser til sjøs. Det finnes én hovedregel i hele landet: Maks 5 knop nærmere enn 50 meter fra folk som bader eller fra bademerkebøyer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). (Foto: Henrik Jonassen/SD)

Skal du på båttur i sommer? Her er reglene du må følge

Mange er på båttur i løpet av sommeren. Enten som fører eller passasjer. Her følger en oversikt over de viktigste regler som gjelder for ferdsel med fritidsfartøy.
Annonse

– Det er mange som elsker sjølivet, og bruker båten mye. Andre kjører sine første nautiske mil i sommer. For oss er det viktig at det er så trygt som mulig for alle på og ved sjøen. Derfor oppfordrer vi alle til å sette seg inn i reglene og følge dem. Da kan vi få færre ulykker og mer sjøglede, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Vi er opptatt av at det skal være en frihet under ansvar å bruke båt. Samtidig er det stadig flere som kjøper båt. Spesielt i år har båtsalget vært veldig godt. Det betyr at flere er ute på sjøen enn vanlig. Båtførerbeviset er viktig for å få grunnleggende kunnskap om hvordan man ferdes til sjøen. Jeg håper alle tar med seg det de har lært og kjører forsiktig, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Annonse

Reglene
Det grunnleggende prinsippet for all båtkjøring er enkelt: Aktsomhet. Altså, vær forsiktig, avpass farten etter forholdene og ta hensyn til andre båter og mennesker på sjøen. For dem som ikke er vant til å kjøre mye båt, bør du være ekstra oppmerksom. Sjøvettreglene bør være like naturlig å huske på som fjellvettreglene. Alle syv punktene kan du lese her.

Fartsgrenser
Husk at det er fartsgrenser til sjøs. Det finnes én hovedregel i hele landet: Maks 5 knop nærmere enn 50 meter fra folk som bader eller fra bademerkebøyer. Folk som bader er også personer som snorkler, dykker og fridykker.

Sørg for at du ikke lager bølger som kan være forstyrrende for kano- og kajakkpadlere, badende eller andre. I tillegg gjelder et forbud mot å ankre opp eller ferdes med motor- og seildrevne fartøy innenfor merkebøyer som er lagt ut ved offentlige badeplasser.

Kommunene kan gi egne regler for hvor fort det er lov å kjøre med fritidsfartøy. Derfor må alle som skal ut i båt, finne ut om det er lokale fartsgrenser i den kommunen som du ferdes i. Kystverket har utviklet litt hjelp. Appen BåtFart er gratis og kan lastes ned på mobil eller nettbrett. Appen viser hva som er fartsgrensene der båten du kjører befinner seg til enhver tid.

Alle disse reglene gjelder for fritidsbåter, altså blant annet motorbåter, seilbåter, kite og seilbrett.

Den nye havne- og farvannsloven gir kommunene adgang til å regulere fart for fritidsfartøy. Eventuelle fartsgrenser for næringsfartøy må fastsettes av Kystverket. En overgangsordning innebærer at kommunens forskrifter gitt etter den forrige loven, som både gjelder for fritidsfartøy og for næringsfartøy, fortsetter å gjelde inntil de oppheves ved nyttår. Det betyr at også næringsfartøy må følge kommunale fartsregler i enkelte kommuner i overgangsperioden.

Promillegrensen
Promillegrensen til sjøs er 0,8 for alle førere av båter under 15 meter. Større båter har promillegrense på 0,2. Husk at det er lov som passasjer å si ifra hvis du mistenker at noen med høyere promille skal ut å kjøre.

Flytevest
Alle fritidsbåter, uansett lengde, skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord. I båter under 8 meter skal vesten være på når du oppholder deg utendørs i fart, men vi anbefaler å ha på seg vesten i båter over 8 meter også. Å bruke vest er et av de viktigste tiltakene for å redde liv.

Båtførerbevis
Alle personer som er født 1.1.1980 eller senere og som skal kjøre båt med mer enn 25 hestekrefter eller over 8 meter lengde må ha båtførerbevis. For båter over 15 meter (49,21 fot), må man ha fritidsskippersertifikat.

• Hvis du er under 16 år, kan du kjøre følgende fritidsbåter:
– Lengde opptil 8 meter
– Maks 10 hestekrefter
– 10-knopskravet er nå fjernet

• Fra du er fylt 16 år kan du kjøre følgende fritidsbåter uten båtførerbevis:
– Lengde opptil 8 meter
– Maks 25 hestekrefter

Vannscooter
I utgangspunktet gjelder de samme reglene for vannscootere som vanlige båter. Noen kommuner har likevel egne, strengere regler, spesielt i nasjonalparker, landskapsvernområder og lignende.

Det er den som bruker vannscooteren som er ansvarlig for å sjekke opp hvilke regler som gjelder i den kommunen han eller hun kjører.

– Alle personer som er født 1.1.1980 eller senere og som skal kjøre båt med mer enn 25 hestekrefter eller over 8 meter lengde må ha båtførerbevis, sier næringsminister Iselin Nybø (V). (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Del:
Annonse