25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Siv Henriette Jacobsen.

LESERINNLEGG: Ekstra innsats for en god skolehverdag

Koronapandemien har påvirket skoleåret og undervisningen for elevene i videregående opplæring sterkt. Det har vært uforutsigbart og krevende å ha kontinuitet i opplæringen i en tid med skiftende smittevernregler og tiltaksnivåer.
Annonse

Jeg er glad for at alle partiene i fylkestinget i Viken står bak en egen pakke som også har mange tiltak for å hjelpe barn og unge i perioden ut av pandemien. Ni millioner kroner av disse pengene skal gå til å utvide og videreutvikle eksisterende tiltak mot frafall i videregående opplæring. Vi vil sette i gang nye og målrettede tiltak for enkeltgrupper av ungdom og voksne som står i fare for å ikke fullføre opplæringsløpet som følge av pandemien.

Elever med spesialundervisning vil bli særskilt fulgt opp med tiltak for at de skal nå sine opplæringsmål. Det vil også være tiltak rettet mot elever som har strøket eller ikke fått vurdering i fag. Tilbud om sommerskole, høstskole og intensivopplæring inn mot ny utsatt eksamen eller privatisteksamen er andre eksempler på tiltak. Vi ønsker å stimulere til forsterket opplæring i enkeltfag, forsterket opplæringstilbud ved oppstart av nytt skoleår og ekstra oppfølging og veiledning.

Annonse

Økt voksentetthet, bruk av alternative opplæringsarenaer og tilrettelagte opplæringsløp er eksempler på tiltak for sårbare elever og voksne. Vi ønsker å bidra til at skolene kan forsterke veiledning og oppfølging av elever på veien mot læreplass og mulighet til å ta opp hengefag for å kvalifisere til læreplass.

Skolene har også gjennom våren fått midler til å hjelpe elevene gjennom en vanskeligere skolehverdag. For mange av skolene har det vært 50 prosent digital undervisning og 50 prosent undervisning på skolen. Alle skolene som har hatt det slik har satt inn ekstra ressurser, som for eksempel ekstra personale og ekstra tilbud spesielt til elever som har hatt utfordringer med å følge digital undervisning hjemme.

Det kan være elever som møter språklige utfordringer i en digital undervisning, faglige utfordringer eller andre grunner til at det er vanskelig å gjøre skolearbeid hjemmefra. For eksempel har elever fått mulighet til å følge digital undervisning på skolen, med oppfølging. Og lærere har fulgt opp sine elever digitalt og på telefon til langt ut på kvelden.

Jeg er imponert over elevene som har holdt ut et vanskelig skoleår, og lærere og alle ansatte på skolene, som virkelig har snudd seg rundt og gjort alt for å tilby en best mulig opplæring.

Noe av det pandemien har minnet oss på er hvor viktig skolen er som sosial arena. Skole handler ikke bare om fag, det er et sted for dannelse og sosial samhandling. Digital undervisning kan ikke erstatte det menneskelige møtet, at noen tar imot deg når du kommer, at du er en del av en klasse og et sosialt felleskap.

Derfor er det spesielt viktig at vi nå trår til litt ekstra til for å sikre at pandemien ikke får langsiktige konsekvenser for elevenes læring og utvikling.

Siv Henriette Jacobsen (AP)
fylkesråd for utdanning og kompetanse
i Viken fylkeskommune

Del:
Annonse