17. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

På verdens befolkningslag 11. juli gleder vi oss over at Norge har forpliktet seg til å forsterke innsatsen på dette viktige området.

KRONIKK: Bare halvparten får bestemme over egen kropp

En fersk rapport fra FNs befolkningsfond tegner et alarmerende bilde av jenter og kvinners rett til å bestemme over egen kropp. På verdens befolkningslag 11. juli gleder vi oss over at Norge har forpliktet seg til å forsterke innsatsen på dette viktige området.
Annonse

Foreningen Sex og Politikk mener det er viktig å rette et enda større politisk fokus på mangelen på seksuelle rettigheter og kroppslig autonomi blant verdens jenter og kvinner.

FNs befolkningsfond (UNFPA) hadde i årets State of world population-rapport fokus på kroppslig autonomi, det å bestemme over egen kropp. Rapporten tegner et alarmerende bilde: Bare 55 prosent av jentene og kvinnene i 57 land er i stand til å ta sine egne beslutninger over sin egen kropp.

Annonse

Retten til å bestemme over egen kropp
Kroppslig autonomi er makten og friheten til å ta egne valg over egen kropp og fremtid uten vold eller tvang. Dette inkluderer når, om eller med hvem du skal ha sex. Det inkluderer når, om eller med hvem du vil bli gravid og det betyr frihet til å gå til lege når du trenger det.

Hver av oss har rett til kroppslig autonomi. Det er forankret i menneskerettighetene, og vi bør derfor ha makten til å ta våre egne valg om kroppene våre. Disse valgene skal støttes av alle rundt oss, og av våre samfunn som helhet. Likevel nektes millioner av mennesker retten til å si nei til sex. Eller ja til valget av en partner i ekteskapet. Eller til riktig øyeblikk å få barn.

Å frata kvinner og jenter kroppslig autonomi forårsaker og forsterker ulikheter og vold, som alle stammer fra kjønnsdiskriminering. Derimot, når kvinner og jenter kan ta de mest grunnleggende valgene om kroppene sine, har de ikke bare autonomi, men sikrer også fremskritt innen helse og utdanning, inntekt og sikkerhet og en verden med større rettferdighet og menneskelig selvbestemmelse som gagner oss alle.

Allerede før korona-pandemien brøt ut rapporterte bare halvparten av disse kvinnene at de kunne ta sine egne beslutninger om tilgang til helsehjelp, bruk av prevensjon eller samtykkende sex med egen valgt partner.

Under pandemien har seksuelle og reproduktive helsetjenester blitt forverret mange steder i verden. Pandemien utnyttes av enkeltpersoner og beslutningstakere som en unnskyldning for å begrense kvinners og jenters mulighet for å ta egne beslutninger, handlefrihet, frihet til bevegelse eller tilgang til helsetjenester.

Penger og politisk mot
For å styrke jenter og kvinners kroppslige autonomi kreves både penger og politisk mot. Onsdag 30. juni åpnet Frankrikes president Emmanuel Macron Generation Equality Forum, den internasjonale jubileumskonferansen for Beijing-erklæringen fra 1995.

Fortsatt utgjør Beijing-erklæringen det viktigste rammeverket for det globale likestillingsarbeidet i FN. Konferansen samlet 40.000 deltakere og hadde mål om økt innsats og økonomiske bevilgninger til kvinners rettigheter, seksuelle rettigheter og kroppslig autonomi.

Det manglet ikke på lovnader. Myndigheter, sivilsamfunn, multilaterale organisasjoner og privat næringsliv annonserte til sammen over 1.000 forpliktelser og løfte om 40 milliarder US dollar til arbeidet. Også Norge lovte økt innsats, både til FNs befolkningsfond og til kampen for seksuelle og reproduktive rettigheter.

Sex og Politikk kommer til å følge Norges forpliktelser nøye. Det er på tide å sette handling bak de flotte lovnadene og oppfylle forpliktelsene.

Det trengs fortsatt en stor global innsats for å sikre alles rett til å bestemme over egen kropp. Du og jeg har rett til å bestemme over og ta valg om egen kropp og liv, dette er et gode og en rettighet som bør gjelde alle mennesker, enten vi bor i Norge eller hvor som helst i verden.

Tor-Hugne Olsen
daglig leder i Sex og Politikk

Rebecca Nielsen Wångström
ungdomskoordinator i Sex og Politikk

Del:
Annonse