23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

FLÅTT: TBE-infisert flått kan overføre smitte på minutter etter at den har bitt seg fast. (Foto: Shutterstock)

Opptil 370.000 personer kan ha blitt flått-bitt i fjor

Årets undersøkelse «Flåttkunnskap i Norge» avdekker et overraskende kunnskapshull om den flåttbårne virussykdommen TBE.
Annonse

Årlig publiserer Pfizer befolkningsundersøkelsen «Flåttkunnskap i Norge». Tall fra undersøkelsen viser at totalt har 38 prosent av respondentene, tilsvarende 1,6 millioner voksne mennesker i Norge, trolig blitt bitt av flått én eller flere ganger.

Av disse igjen oppgir 23 prosent, tilsvarende over 370.000 personer at de ble bitt av flått bare i fjor.

Annonse

– I 2020 ble de fleste av oss tvunget til å feriere i Norge. For mange blir situasjonen den samme i år. Disse tallene viser hvor viktig det blir å beskytte seg mot flått også under årets sommerferie, sier kommunikasjonsdirektør i Pfizer, Joachim Henriksen.

Overraskende kunnskapshull
I Norge er vi i hovedsak utsatt for to forskjellige flåttbårne sykdommer, borreliose og TBE. TBE er en sjelden og potensielt alvorlig flåttsykdom. Den kan i verste fall føre til hjernebetennelse og lammelser. Det finnes ingen legemidler som kan behandle TBE, men sykdommen kan forebygges. Foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet, viser 41 registrerte tilfeller i Norge i 2020, mot 35 året før.

Flått som er infisert av borrelia-bakterien kan bruke opptil et døgn fra den biter seg fast, til smitte overføres. TBE-virus-infisert flått kan derimot overføre smitte straks etter bittet.

Denne viktige forskjellen er det derimot mange som ikke vet om.

Årets undersøkelse viser nemlig at bare fem prosent vet at TBE-smitte kan overføres med en gang etter bitt. De øvrige 95 prosentene vet ikke, eller svarer feil, i årets undersøkelse. Det største kunnskapshullet er blant respondentene i aldersgruppen 18-29 år.

– Jeg må innrømme at jeg ble overrasket. Flått på kroppen skal fjernes så fort som mulig, men om du er uheldig kan TBE-viruset smitte allikevel. Dette betyr at veldig mange ikke har kunnskapen de trenger for å ta de rette forholdsreglene, sier kommunikasjonsdirektøren.

Minutter – ikke timer
Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kjent som Flåttsenteret, peker på nettopp tid som en forskjell på om man blir bitt av en TBE-virus eller borrelia-infisert flått. 

Grunnen til at det ofte kan ta minst 24 timer før smitte overføres fra en borrelia-infisert flått, er at borrelia-bakterien lever i flåttens mage og bruker tid på å bevege seg over til personen som er bitt.

Fordi TBE-viruset befinner seg i flåttens spyttkjertler, er situasjonen annerledes. Viruset kan nemlig overføres allerede minutter etter at flåtten har bitt seg fast, opplyser Flåttsenteret på sine nettsider.

– Når vi ser på svarene i årets undersøkelse, lurer vi rett og slett på om folk blander sammen borreliose og TBE. Grunnen til det er at mange tror TBE-smitte overføres etter et døgn, men det gjelder bare for borreliose.

Kjennskapen øker
Årets undersøkelse viser imidlertid at kjennskapen til TBE øker blant den voksne befolkningen i Norge. Så mange som 72 prosent har hørt om den mer kjente sykdommen borreliose, men stadig flere kjenner også til TBE.

I år svarer nemlig 34 prosent av respondentene at de har hørt om TBE. Dette er en økning fra 2019 hvor 26 prosent svarte at de hadde hørt om TBE.

– Dette er både gledelig, og samtidig et paradoks. Gledelig fordi kunnskapen ofte øker når kjennskapen øker. Men samtidig et paradoks fordi så mange likevel ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvor raskt TBE-smitte overføres, sier Henriksen.

Men de aller fleste bør nyte den norske sommeren uten å være urolige, så lenge de tar forholdsregler:

– Folkehelseinstituttet har anbefalinger på hvordan vi kan forebygge flåttbitt, og gir også anbefalinger knyttet til eventuell vaksinering. Dersom du setter deg inn i dette er det liten grunn til å være urolig, sier Henriksen.

Sammendrag hovedfunn 2021
1. Så mange som 1,6 millioner kan ha blitt bitt av flått. 38 prosent av de spurte, noe som tilsvarer over 1.600.000 personer av den voksne befolkningen, svarer at de har blitt bitt av flått en eller annen gang i løpet av livet. Av disse igjen, svarer 23 prosent at de ble bitt av flått i 2020, noe som tilsvarer over 370.000 personer.

2. 72 prosent har hørt om flåttsykdommen borreliose. 34 prosent har hørt om TBE. Kjennskapen til TBE øker for tredje året på rad. Mens bare 26 prosent av respondentene svarte at de hadde hørt om TBE i 2019, har andelen nå økt til 34 prosent.

3. 95 prosent vet ikke eller svarer feil på hvor raskt TBE-smitte kan overføres. Mens borrelia-bakterien ofte overføres først flere timer etter flåttbitt, kan TBE-smitte overføres kort tid etter bitt. Dette vet bare fem prosent av respondentene. Kunnskapsnivået er lavest blant de yngste.

4. Flåttsykdommer bekymrer. Over 71 prosent er enten litt, eller veldig bekymret for flåttbårne sykdommer. 58 prosent føler at de ikke har nok kunnskap til å beskytte seg tilstrekkelig mot flåttbårne sykdommer.

5. Flått er det folk frykter mest når de er ute i naturen i Norge. Nær halvparten (49 prosent) av respondentene oppgir at flått er det de frykter mest. På andreplass kommer huggorm med 38 prosent.

Om YouGov-undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i uke 18 2021 gjennomført til sammen 1.008 CAWI-intervjuer i et landsrepresentativt utvalg bestående av personer som er 18+ år.

Joachim Henriksen

kommunikasjonssjef i Pfizer

Del:
Annonse