20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Er du lei partneren din og har søkt om skilsmisse eller separasjon den siste tiden er det ikke sikkert søknaden er mottatt. (Illustrasjon)

Har du søkt om separasjon eller skilsmisse – ikke sikkert den er registrert

(Oppdatert 08.07.21 kl. 10.40) Er du lei parforholdet og har søkt om separasjon eller skilsmisse i perioden 24. juni til og med 5. juli er det ikke sikkert at Statsforvalteren at har mottatt den. Problemer med den digitale søknaden gjør at du må levere på papir før feilen er rettet. Nå meldes det om at feilen er rettet.
Annonse

Statsforvalteren melder nå i ettermiddag at det er problemer med digital søknad om separasjon og skilsmisse. Men manuelt søknadskjema på statsforvalteren.no er fortsatt tilgjengelig.

Men i dag torsdag 08.07.21 meldes det om at feilen er rettet og at du igjen kan søke elektronisk som før.

Annonse

Statsforvalterens fellestjenester (STAF) har problemer med det digitale søknadsskjemaet for separasjon og skilsmisse etter §§20 og 22. Disse skjemaene er midlertidig tatt ned. Søknad om skilsmisse etter §21 er fremdeles tilgjengelig digitalt. Manuelle søknadsskjema er tilgjengelig på statsforvalteren.no.

– Vi samarbeider med underleverandør Sem og Stenersen Prokom AS om å avdekke feilen, melder Statsforvalteren i en pressemelding.

Feilen i søknadsskjemaet har medført et avvik og gjør at søknader som er sendt inn mellom 24. juni og 5. juli i år ikke er registrert som de skal.

STAF anslår at dette gjelder 171 søknader. De tar forbehold om at tidsperioden er riktig. Feilen, og bruken av manuelle søknadsskjema, vil påvirke saksbehandlingstiden.

Statsforvalteren vil i løpet av kort tid kontakte de personene som eventuelt er berørt av feilen.

Som en følge av feilen har de inntil videre stengt de digitale skjemaene for:
• Ektefeller som søker separasjon (§20).
• Ektefeller som søker skilsmisse etter å ha bodd fra hverandre i to år eller mer (§22).

Personer som skal søke om skilsmisse etter å ha vært separert i ett år (§21) kan fremdeles søke gjennom det digitale søknadsskjemaet.

Det er mulig å søke separasjon og skilsmisse på papir. Skjemaene for papirsøknader ligger på statsforvalteren.no.

De gjør oppmerksom på at feilen ikke har gitt uvedkomne tilgang til særskilte kategorier av personopplysninger.

Barne- og familiedepartementet (BFD), statsforvalterembetene, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Datatilsynet er varslet om saken.

Del:
Annonse