28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er meldt om ni tilfeller av Delta-varianten i Drammen. Det bekymrer kommuneoverlege John David Johannessen.

Ni nye smittetilfeller med Delta-varianten i Drammen

Drammen kommune har fått melding fra Drammen sykehus om ytterligere ni smittetilfeller som skyldes deltavarianten. Men det er ikke nye tilfeller. Siste døgn er det kun registrert ett nytt tilfelle av korona i Drammen. I Øvre Eiker var det ingen nye.
Annonse

– Dette er ikke nye smittetilfeller, men tilfeller hvor de positive koronatestene er undersøkt nærmere for å avklare om at det er Delta-varianten som har forårsaket smitte. Og den bekreftelsen har vi nå fått i disse ni tilfellene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Av de ni personene som har fått påvist denne varianten, har det i to av tilfellene ikke vært mulig å fastslå en sikker smittevei. Én person er nærkontakt av en kjent smittet i en annen kommune, og én er blitt smittet på reise i utlandet. De øvrige fem personene er nærkontakter av én av de smittede.

Annonse

Alle som har fått påvist smitte siden sist mandag, har nå fått påvist Delta-varianten. Det betyr at denne varianten kan være i ferd med å bli den dominerende i Drammen kommune allerede nå.

– Vi ønsker å holde spredningen av Delta-varianten så langt nede som overhodet mulig. Denne virusvarianten har potensial til å gi større utbrudd, sier kommuneoverlegen.

Disse ni smittetilfellene tilhører fire separate smittekjeder. Ingen av dem har kobling til de to smittekjedene som forårsaket de første fem tilfellene av deltavarianten i Drammen kommune. Alle smittekjedene har en forbindelse ut av Drammen kommune, så det er ingen sikre tegn på at den første smittede i en enkelt smittekjede er blitt smittet i Drammen kommune.

– Situasjonen minner en god del om hvordan det var i Drammen kommune i vinter. Da hadde vi lite smitte fram til Alfa-varianten, som først ble oppdaget i Storbritannia, begynte å komme. Til å begynne med kunne alle smittetilfellene spores ut av kommunen, men plutselig var nesten samtlige smittetilfeller forårsaket av den nye varianten. Da tok det ikke lang tid før spredningen steg kraftig også innad i kommunen og forårsaket en stor og krevende smittebølge, sier John David Johannessen.

Kommuneoverlegen håper at årstiden bidrar i stor grad til at spredningen av Delta-varianten ikke får like store konsekvenser som spredningen av Alfa-varianten gjorde i vinter. Sommeren er en årstid med mindre luftveissykdommer, og smitten sprer seg vanligvis i mindre grad når den sosiale kontakten i større grad foregår utendørs. Johannessen understreker imidlertid at fortsatt god praktisering av smittevernet er helt avgjørende og selve grunnlaget for å holde deltavarianten under kontroll.

– Vi oppfordrer alle til å holde minst én meters avstand til personer utenfor egen husstand og være bevisst på håndhygiene og hostehygiene. Har du tegn til luftveissykdom, må du holde deg hjemme og sørge for å få tatt en koronatest, sier Johannessen.

Bruk smittestopp-apen
Etter en ganske lang periode uten smittetilfeller med ukjent smittevei, har det vært noen slike de siste dagene. Kommuneoverlegen forventer at det vil komme flere tilfeller med ukjent smittevei i tiden fremover. Han oppfordrer derfor alle over 16 år om å laste ned og ta i bruk appen Smittestopp fra Folkehelsehelseinstituttet.

– Smittestopp-appen er et veldig godt verktøy for å fange opp nærkontakter av smittede personer og vil være et veldig viktig virkemiddel for å kunne forhindre at smitte sprer seg videre. Å bryte smittekjeder blir enda viktigere med en virusvariant som er mer smittsom, sier John David Johannessen.

To av dem som nå har fått påvist deltavarianten, har fått første vaksinedose, men det er mindre enn tre uker siden vaksineringen, så vaksinen har ennå ikke gitt ordentlig beskyttelse. Kommuneoverlegen understreker imidlertid at vaksinering er svært viktig for å hindre smittespredning i samfunnet. Fra vi får vaksinen går det noen uker før vi oppnår god beskyttelse.

– Selv om det er etter den andre dosen at vi har den høyeste beskyttelsen, er det også til hjelp mot et alvorlig sykdomsforløp at vi har fått den første vaksinedosen. Nå ser vi at Delta-varianten er påvist i Drammen kommune, og en høy andel av smittetilfellene skyldes denne varianten. Samtidig vet vi at det fortsatt er mange tusen innbyggere som ikke har svart på tilbudet om vaksinering. Vi oppfordrer alle som kan ta vaksinen, om å ta imot tilbudet og bestille time til vaksinering. Drammen kommune har stor kapasitet til å vaksinere innbyggere hele neste uke, så bestille time nå, bli vaksinert neste uke og sørg for at du i løpet av noen få uker kan ha en beskyttelse mot deltavarianten, sier Johannessen.

Innbyggere som ikke har fått første vaksinedose ennå og er født i 2003 eller tidligere, kan få vaksine i Drammenshallen til og med fredag 16. juli. Registrer deg på kommunens nettsider eller ring 32 04 40 00 hvis du trenger hjelp.

Del:
Annonse