25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

19. juni i fjor brant denne vognen på Hokksund Camping. Det var ingenting igjen av campingvogna og alt skjedde meget fort. (Foto: Roy Hansen)

Tenk sikkerhet på camping – telt og vogner overtent på sekunder

Årlig er det rundt 45 campingbranner i Norge, hvorav de fleste forekommer i sommerhalvåret. Telt og campingvogner er ofte overtent i løpet av sekunder slik det skjedde på Hokksund Camping i fjor sommer.
Annonse

I perioden 2017-2020 har det ifølge brannstatistikk.no oppstått personskader ved fire tilfeller. I år som i fjor skal mange nordmenn feriere i eget land, noe som betyr ekstra mange ferieglade turister på campingplasser. Norsk brannvernforening oppfordrer alle campingturister til å tenke sikkerhet i sommer.

Så langt i år er det registrert 15 branner i campingenheter som er campingvogn, telt, husvogn, isolert fortelt etc., telt kun for overnatting o.l.

Annonse

Camping er svært populært blant folk som ferierer i Norge om sommeren, men ikke alle er klar over at denne ferieformen også kan medføre brannrisiko.

– På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange og ukjente omgivelser omgitt av lett antennelige materialer. I kombinasjon med bruk av åpen flamme, gass, grill og elektriske apparater øker det risikoen for branntilløp, sier adm. dir. Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

En campingbrann kan spre seg svært raskt, derfor er det ekstra viktig å overholde kravet om minst tre meter sikkerhetsavstand mellom campingenhetene.

– Norsk brannvernforening anbefaler å holde minst fire meter avstand mellom ulike campingenheter. Dette er også et krav Regjeringen ønsker å innføre fra 1. januar 2022, noe som er svært gledelig og som vil bety mye for brannsikkerheten på norske campingplasser, sier Søtorp.

– Hensikten med sikkerhetsavstanden er å begrense spredningen ved brann, slik at personer nær brannen har tid til å rømme. Med økt avstand øker du også tiden du har på å komme deg i sikkerhet, forteller Søtorp.

Brannvernforeningen minner om at alle registrerte campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler og minimum ett pulverapparat på 2 kg.

– Det er påbudt med røykvarsler i alle campingvogner og bobiler der folk sover. Bytt batteri og test røykvarsleren før du tar campingenheten i bruk. I telt kan du bruke en reiserøykvarsler. Fungerende røykvarsler redder liv, også på camping, avslutter Søtorp.

Administrerende direktør

Rolf Søtorp i Norsk Brannvernforening

Her er Brannvernforeningens brannsikre campingtips:

• Vær kritisk ved valg av campingplass og still krav til sikkerheten. Du bør gjøre deg kjent med campingplassens branninstruks og hvor du finner brannslokkeutstyr.

• Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt.

• Ha fungerende røykvarsler i campingvognen og bobilen.

• Brannvernforeningen anbefaler å ha minimum ett pulverapparat på 6 kg lett tilgjengelig.

• Plasser grill og kokeapparater på utsiden av teltet, minst 1 meter fra teltduken.

• Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer.

• Ha gassdetektor i campingvognen og bobilen.

• Vær forsiktig ved bruk av rødsprit.

• Sørg for at elektriske apparater og elektriske anlegg er i god stand. Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.

• Ved behov for oppvarming, bruk kun godkjente ovner spesielt beregnet for campingvogner, bobiler eller telt.

• Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller på anviste plasser.

I følge brannstatistikk.no har det fra 2017 – 12.07.2021 vært 190 branner i campingenheter (campingvogn, telt, husvogn, isolert fortelt etc., telt kun for overnatting o.l.). Flest branner april-september.

Fordeling per år:
– 2017: 52
– 2018: 51
– 2019: 40
– 2020: 32
– 2021: 15 (hittil i år)

Tenk brannsikkerhet på campingplassen, oppfordrer Norsk Brannvernforening. (Foto: Piquels)
Del:
Annonse