2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Menn i aldersgruppen 40 – 60 år er overrepresentert når det gjelder rusrelaterte ulykker på veiene våre. (Illustrasjon)¨

2020: 26 prosent av de trafikkdrepte var ruspåvirket

Nylig kom UAG-rapporten, en rapport som viser dødsårsakene i trafikkulykker. Her fremkommer det at rusdrepte i trafikken økte med seks prosent i 2020 sammenlignet med 2019.
Annonse

I 2020 ble det drept 93 personer og vi må over 70 år tilbake for å finne så få trafikkdrepte. Men at rapporten «Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2020» – den såkalte UAG-rapporten, viser en økning i rusdrepte i trafikken bekymrer MA – Rusfri Trafikk. 

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i organisasjonen, utdyper tallene:

Annonse

– I 26 prosent av dødsulykkene var rus avgjørende. 24 personer ble drept i disse ulykkene og tre hardt skadd. Alkohol eller blandingsrus med alkohol var utslagsgivende i 14 av ulykkene, forteller Kristoffersen og legger til:

– Vi er bekymret for at trafikkdrepte i ruspåvirket tilstand holder seg stabilt høyt. De siste 10 årene har drepte i trafikken blitt redusert, mens rusulykkene forblir uendret.

Generalsekretæren forteller at i gjennomsnitt har ruspåvirkning vært en medvirkende faktor i 22 prosent av dødsulykkene i perioden 2011 – 2020.

Menn er verst
Av UAG-rapporten fremkommer det at menn er verst, og da menn i aldersgruppen 40 – 60 år.

– Årsaken kan være at de drar med seg dårlige holdninger fra ungdomstiden, meddeler Kristoffersen.

Teknologien kunne reddet mange liv
Funn i rapporten viser at over halvparten av ulykkene kunne vært avverget dersom bilen hadde vært installert med teknologi som alkolås.

– MA – Rusfri Trafikk har lenge jobbet med en løsning for å redusere antall drepte i trafikken som kan knyttes til rus. Alkolås er et verktøy som kan løse dette, og hele 67 prosent av rusulykkene i 2020 kunne en alkolås forhindret. 

Kristoffersen mener at myndighetene må være offensive for å redusere antall drepte i trafikken.

– Det finnes ingen målretta tiltak for å redusere promillekjøring utover politikontroller – tallene konstaterer at det ikke er tilstrekkelig og det må gjøres noe med det, avslutter hun.

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
i MA – Rusfri Trafikk.

(Foto: Sigmund Sagberg)

Del:
Annonse