23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stortinget har to ganger vedtatt at den obligatoriske helseattesten for eldre bilførere skal oppheves. (Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto)

Bård Hoksrud: Fortsatt krav til helseattest for eldre bilførere er trenering

27. mai vedtok Stortinget å be regjeringen oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere, med virkning fra senest 1. august. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har nå vurdert hvordan dette skal følges opp og har konkludert med at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre denne endringen fra 1. august. - Dette er trenering av Stortingets vedtak, sier Bård Hoksrud (FrP).
Annonse

– Tryggheten til alle som ferdes i trafikken må ivaretas. En obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett oppfyller helsekravene, og dermed er trygge sjåfører. Å fjerne kravet til helseattest er en stor endring, og vi trenger mer tid til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsministeren har tidligere meddelt Stortinget om flere utfordringer knyttet til en slik rask endring, og at han ikke kunne garantere gjennomføring allerede fra 1. august.

Annonse

Trenering av stortingets vedtak
– Dette er trenering av Stortingets vedtak. Jeg er overrasket over at Hareide velger å nok en gang sørge for å utsette gjennomføringen av Stortingets vedtak. Først i februar vedtok stortinget dette og på nytt igjen nå rett før sommeren. Dette er veldig provoserende, og dessverre viser dette bare en fortsettelse av den arrogante holdningen som deler av helsemyndighetene har hatt i mange år rundt dette spørsmålet her, sier Bård Hoksrud til Eikernytt.no.

Han fortsetter: – Hadde de tidligere tatt inn over seg reaksjonene i forhold til den kognitive testen og den obligatoriske helsetesten så kunne vi hatt på plass gode løsninger som hadde ivaretatt både hensynet til trafikksikkerheten og eldre som opplever dagens test og helseattest som urimelig. Så jeg forutsetter at Hareide nå følger opp, sier han.

– For dette er viktig og svært mange eldre er veldig opptatt av hva som skjer og reagerer på at det ikke følges opp av regjeringen. Jeg kommer til å fortsette å holde trykket og følge opp denne saken videre fremover, sier Bård Hoksrud avslutningsvis.

Oppfyller ikke helsekravene
– Mange eldre som ikke oppfyller helsekravene har ikke blitt fulgt opp med formelle vedtak, men har førerkort som er utløpt. Dersom dagens ordning oppheves, risikerer vi at mange som ikke oppfyller helsekravene igjen vil kunne få førerrett. I tillegg har 37 prosent av sjåførene over 80 år førerkort med forkortet gyldighet, og de har dermed behov for hyppig medisinsk oppfølging. Vi må ha en forsvarlig prosess med utredning og høring for at disse fortsatt skal kunne fanges opp på en hensiktsmessig måte, og det er ikke mulig før 1.august, sier Hareide.

Legenes og de pårørendes rolle blir viktigere
Ved bortfall av helseattest, vil legenes oppfølging av pasienter, meldeplikt og formelle vedtak om tilbakekall av førerrett bli viktigere. Dermed må legene og statsforvalterne, som følger opp meldinger fra legene, få god informasjon, og tilstrekkelig tid til å forberede seg på endringen, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Pårørendes rolle vil også bli viktigere, og det er nødvendig med god informasjon om hvordan de kan følge opp nærstående og slektninger som av helsemessige grunner ikke bør kjøre bil.

Vurderer kompenserende tiltak
Både egenerklæring om helse og utvidet bruk av praktisk kjørevurdering er blant tiltakene som nå vurderes for å kompensere for bortfall av helseattesten.

– Statens vegvesen og Helsedirektoratet fortsetter arbeidet med å utrede hvordan Stortingets vedtak fra februar, der regjeringen bes om å oppheve kravet til obligatoriske helseattest for eldre bilførere, kan følges opp. Når deres utredning foreligger 1. oktober, vil jeg ta stilling til hvordan dette skal følges opp videre, sier Hareide.

Bård Hoksrud (FrP) mener samferdselsministeren nå trener stortingets vedtak i denne saken. – De burde tatt inn over seg reaksjonene i forhold til den kognitive testen og den obligatoriske helsetesten så kunne dette vært unngått, sier han. (Arkivbilde)

Del:
Annonse