23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Pandemien satte ingen stopper for ryddeåret 2020. Over 4.100 ryddeaksjoner ble gjennomført, og 1.400 tonn søppel ble fjernet langs vårt vidstrakte land. (Foto: Hold Norge Rent)

1,5 millioner nordmenn har deltatt i frivillig opprydding

Rydding langs kysten, strender og vassdrag ser ut til å ha blitt en jobb for frivillige. Og det er en formidabel innsats som legges ned. I Viken er vi tredje best på strandryddingen.
Annonse

En spørreundersøkelse i regi av Hold Norge Rent viser at hele 35 prosent av befolkningen over 15 år har deltatt på én eller flere ryddeaksjoner i løpet av de siste 10 årene.

I 2020 hadde Strandryddedagen 10-årsjubileum. I forbindelse med jubileet og lanseringen av det nye verktøyet for frivillig opprydding, Rydde, gjennomførte Hold Norge Rent en undersøkelse om frivillig opprydding og bruk av digitale verktøy.

Annonse

Undersøkelsen viser at hele 35 prosent av befolkningen over 15 år har deltatt på én eller flere ryddeaksjoner i løpet av de siste 10 årene. Dette tilsvarer rundt 1,5 millioner nordmenn.

Nå foreligger Rydderapporten for 2020, og tross pandemien gjennomførte ryddemiljøet over 4.100 ryddeaksjoner og fjernet over 1.400 tonn søppel. Tau, plastpellets, armeringsfibre og EPS (isopor) topper listen over hva som ble plukket, i tillegg til uidentifiserbare plastbiter.

Nordland topper listen over antall ryddeaksjoner per fylke med Vestland på andreplass og Viken på tredjeplass. Nordland topper også listen over antall kilo innsamlet avfall per fylke med Vestland på andreplass og Møre og Romsdal på tredjeplass.

På førsteplass over antall frivillige per fylke kommer Rogaland med Innlandet på andreplass og Møre og Romsdal på tredjeplass.

– 10 år med frivillig opprydding har bidratt til å sette søkelyset på marin forsøpling som miljøproblem og skapt grunnlaget for en stor vilje til å jobbe forebyggende både lokalt og nasjonalt så vel som internasjonalt, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen.

Del:
Annonse