26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway ser ikke at det vil bli en konkursbølge etter halvannet år med koronatiltak.

Fremdeles stabil konkursnedgang tross koronapandemi

Hver eneste måned siden koronapandemien rammet Norge, i mars 2020, har konkurstallene vært lavere enn tilsvarende måned året før – og juli er intet unntak.
Annonse

Den stabile nedgangen i antall konkurser fortsetter. I juli gikk 156 norske foretak konkurs. Det tilsvarer en nedgang på 27 prosent fra 2020, og hele 40 preosent sammenlignet med juli 2019.

– Trenden vi har sett gjennom hele pandemien fortsetter, og det er ingen tegn til at dette vil endre seg med det første, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Annonse

Mindre konkursfrykt og større optimisme
Han viser blant annet til den seneste rapporten fra NHO, som viser at konkursfrykten blant deres medlemmer er på sitt laveste nivå siden pandemiens start, og at kun åtte prosent av de spurte nå mener det er en reell risiko for å gå konkurs.

To tredjedeler melder at de har fått tilbake normal eller økt omsetning.

– Det har lenge vært stillstand i markedet, og mange har avventet situasjonen. Nå ser vi helt tydelig at optimismen er tilbake i norsk næringsliv, og at stadig flere eksperter deler vårt inntrykk om at det sannsynligvis ikke vil komme en konkursbølge, sier Fjærestad.

Svak oppadgående trend i to fylker
Konkurstallene er jevnt over lave i alle landets fylker. Hele fem av landets 11 fylker så en nedgang på 50 prosent eller mer i juli, sammenlignet med samme måned i 2019:

• Rogaland (50 %)
• Troms og Finnmark (50 %)
• Nordland (57 %)
• Oslo (60 %)
• Innlandet (65 %)

Kun Agder, Viken og Vestfold og Telemark så en økning i konkurser i juli, men forskjellen i samtlige av disse fylkene er på én eller to konkurser, sammenlignet med fjoråret.

Dersom vi ser helhetlig på 2021 så langt er konkurstallene generelt lavere enn de var i 2020. Kun to fylker, Viken og Trøndelag, skiller seg negativt ut med en svakt oppadgående trend – henholdsvis 15 prosents økning i Viken og 11 prosent økning i Trøndelag.

Også Vestland (2 % økning) og Møre og Romsdal (4 % økning) viser røde tall, men forskjellene her er for små til å utgjøre noen statistisk signifikans.

Del:
Annonse