2. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ved bulking er det viktig at du selv fyller ut skademeldingsskjema for å gjøre rede for hendelsesforløpet, opplyser If. (Foto: If)

Forsikringsselskap advarer mot bulketorpedoer

En del bilister som bulker blir utsatt for press og langvarige trusler fra motparten, opplyser forsikringsselskapet If. Spesielt unge og uerfarne sjåfører er utsatt.
Annonse

Særlig unge og uerfarne sjåfører er lette ofre for ulike former for manipulasjon og press etter bulking.

– Vi har fått høre om flere tilfeller der motparten har tilbudt seg å fylle ut hele skademeldingen som en slags service, både del A og B. Hendelsesforløpet for ulykken har vært helt feil, og den unge sjåføren har urettmessig fått skylden, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Annonse

Opplever trusler
– I andre tilfeller kan den unge føreren bli tilbudt å holde ulykken borte fra forsikringsselskapene mot oppgjør i kontanter. Pressmiddelet er gjerne mulig bonustap og høyere priser på forsikringen siden for foreldre og den unge. Som sylfersk bak rattet er en 18-åring et lett offer for påvirkning rett etter en småbulking, sier Clementz.

I fjor gjennomførte YouGov en spørreundersøkelse på vegne av If, og der svarte syv prosent som hadde fått skade på bilen at de hadde opplevd trusler i forbindelse med ulykken. To prosent oppga at de hadde havnet i håndgemeng med den andre føreren. Ni prosent sa at de hadde opplevd munnhuggeri.

1.008 personer over 18 år fra hele landet deltok i undersøkelsen.

Møter opp på døra
– Vi har dessverre vært borti noen tilfeller hvor motparten legger press over lang tid, for eksempel gjennom ubehagelige telefoner eller oppmøte på døra. I slike tilfeller anbefaler vi folk å ta kontakt med politiet. Du bør også informere forsikringsselskapet ditt med én gang hvis du blir utsatt for trusler, press eller manipulasjon, sier Sigmund Clementz i If.

Del:
Annonse