21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En ny undersøkelse viser at flest folk i Innland fylke har hatt befatning med fyllekjøring. (Foto: Pixabay)

Flere tatt: Her innrømmer flest sjåfører å ha kjørt i fylla

En av tre førere i Innland fylke har enten kjørt i fylla selv eller sittet på med noen som har det. Vi i Viken fylke er ifølge denne undersøkelsen langt «flinkere». «Bare» 22 prosent av oss svarer ja på om de har kjørt eller hatt befatning med ruskjøring.
Annonse

– Risikoen for å bli innblandet i en dødsulykke er 68 ganger høyere for en promillekjører enn en som er edru, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

– Det er store forskjeller fra fylke til fylke her. I Innlandet har én av tre hatt befatning med ruskjøring, mens i Nordland er tallet mindre enn én av fem, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Annonse

Slik svarer fylkene
1.000 nordmenn over hele landet har fått spørsmålet «Har du kjørt med promille selv eller sittet på med sjåfør med promille»? Tallene under viser hvor mange som svarer ja eller er usikre på dette.

1. Innlandet: 34 prosent
2. Vestfold og Telemark: 29 prosent
3. Trøndelag: 27 prosent
4. Rogaland: 26 prosent
5. Vestland: 26 prosent
6. Troms og Finnmark: 24 prosent
7. Møre og Romsdal: 24 prosent
8. Oslo: 22 prosent
9. Viken: 22 prosent
10. Agder: 19 prosent
11. Nordland: 17 prosent

Kilde: Frendeundersøkelsen/Norstat juni 2021

– Ruskjøring er et av de to viktigste fokusområdene for UP. Ruspåvirket kjøring er årsak til en stor andel av dødsulykkene i trafikken, sier Steven Hasseldal, sjef for Utrykningspolitiet.

Mange velger bilferie
Den ferske Frendeundersøkelsen viser at 21 prosent velger bilferie i sommer.

– Med flere biler på veien vil du statistisk sett også ha flere ruskjørere. Vi har ingen å miste, og har sett nok stygge ulykker på grunn av ruskjøring, sier Roger Ytre-Hauge.

Han håper folk bruker fornuften og ikke blander rus med bil, verken i sommer eller utover høsten.

Tall fra Statens Vegvesen viser at ruspåvirkning var en sannsynlig medvirkende faktor i 20 prosent av dødsulykkene på norske veier i 2019.

Flere ruskjørere tatt
I 2020 ble det levert 10.439 anmeldelser for ruspåvirket kjøring i Norge. I 2019 var antallet 9.951.

– At antallet anmeldelser gikk opp i et år hvor koronaen gjorde at vi forflyttet oss mindre, også med bil, er urovekkende, sier Roger Ytre-Hauge.

140.000 rus-turer hver dag
Flest anmeldelser skjer natt til lørdag og natt til søndag og politiet anslår at det kjøres 140.000 turer i trafikken av ruspåvirkede personer hver eneste dag.

– Du skal aldri kjøre i påvirket tilstand, om du så bare er usikker på om du er edru fra dagen før. Og er du usikker på om den du sitter på med er ruset må du sette ned foten. Ta fra dem nøklene om du må. Det kan redde liv, sier Roger Ytre-Hauge.

Tips hvis du mistenker noe
– Vi kontrollerer sjåfører til alle døgnets tider for å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring, med det formål å bidra til å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier, sier Steven Hasseldal.

UP-sjefens oppfordring er klar.
– Kjør rusfri i trafikken og meld fra til politiet dersom du ser eller er kjent med at noen kjører ruspåvirket, slik at vi får stoppet vedkommende før en ulykke inntreffer, sier han.

Hvis du havner i en ulykke og det bevises at du er ruspåvirket kan forsikringsselskapet avslå hele erstatningen og du kan få krav om å måtte betale alle skadene selv.

FAKTA: Slik er promillereglene og slik straffes du
• Promillegrensen i Norge er 0,2• 0,2-0,5 promille: stort sett bot, men førerkortet kan ryke for en periode• 0,5-0,8 promille: bot og inndratt førerkort i 12-18 måneder• Hvis det har skjedd et uhell, kan inndragningen bli lengre. Dette gjelder selvsagt også med høyere promille.• Bøtene i promillesaker settes i forhold til inntekten til den som stoppes.

Dette gjør du hvis du mistenker rus bak rattet
• Hvis det er noen du kjenner som vurderer å kjøre, stopp dem!• Stopper de ikke, ring politiet på 02800•Ser du vinglete eller rar kjøring på veien, ring politiet på 02800.

Del:
Annonse