21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, mener boligmarkedet er i ferd med å stabilisere seg etter koronapandemien.

Mot normalisering i boligmarkedet etter korona-virkningene

- Det synes som effekten av koronapandemien er på vei ut av boligmarkedet. Salg og igangsetting første halvår ligger nær gjennomsnitt for de siste årene. I fritidsboligmarkedet bekrefter halvårsrapporteringen høy etterspørsel, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.
Annonse

– Det er gledelig å se den positive utviklingen i Rogaland, som lover godt for boligforsyningen i regionen. På samme måte leverer Akershus sterke tall for både salg og igangsetting, sier Per Jæger.

Fra Oslo er det ikke noe nytt, og tilskuddet av nye boliger er fortsatt godt under det som hovedstaden trenger for å holde prisutviklingen under kontroll.

Annonse

– I lys av den ferske klimarapporten er det påtagelig at norske myndigheter i høringsforslaget til nye TEK-krav ikke har foreslått å tilpasse teknisk forskrift til EUs regler for bærekraftig finansiering (EUs taksonomi). Manglende tilpasning til EU-regelverket kan gjøre boligfinansieringen dyrere, avslutter Per Jæger.

Salg og igangsetting hele Norge

Salg nye boliger
• Salget av nye boliger i juni 2021 var 1 prosent over salget i juni 2020.

• Salget av nye boliger i første halvår 2021 var 38 prosent over salget i første halvår 2020. Salget av eneboliger var 39 prosent over, småhus 42 prosent over og leiligheter var 37 prosent over første halvår i fjor.

• Totalt solgte nye boliger i tolvmånedersperioden er 29.603 stk., som er 24 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 7.511 stk., som er 35 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye småhus er 6.902 stk., som er 18 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall solgt nye leiligheter er 15.190 stk., som er 23 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger
• Igangsettingen av nye boliger i juni 2021 var 1 prosent over igangsettingen i juni 2020.

• Igangsettingen av nye boliger i første halvår 2021 var 21 prosent over første halvår 2020. Igangsetting av eneboliger var 28 prosent over, småhus var 21 prosent over og leiligheter var 19 prosent over første halvår i fjor.

• Totalt igangsatte boliger i tolvmånedersperioden er 25.607 stk., som er 9 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 6.295 stk., som er 13 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 6.018 stk., som er 9 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 13.293 stk., som er 7 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger
• Salget av nye fritidsboliger i første halvår 2021 var 133 prosent over første halvår 2020.

• Igangsettingen av nye fritidsboliger i første halvår 2021 var 41 prosent over første halvår 2020.

• På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 117 prosent over forrige tolvmånedersperiode, mens igangsettingen er 27 prosent over.

Tallene for første halvår for Buskerud er:

Salg nye boliger
• Salget i andre kvartal 2021 var 46 prosent over salget i andre kvartal i 2020.

• Salget av nye boliger i første halvår 2021 var 36 prosent over salget i første halvår 2020.

Igangsetting nye boliger
• Igangsettingen i andre kvartal 2021 var 42 prosent over igangsettingen i andre kvartal i fjor.

• Igangsettingen av nye boliger i første halvår 2021 var 21 prosent over igangsettingen i første halvår i fjor.

Fritidsboliger
• Salget av nye fritidsboliger i første halvår 2021 var 205 prosent over første halvår i fjor.

• Igangsettingen av nye fritidsboliger i første halvår 2021 var 13 prosent under første halvår i fjor.

Del:
Annonse