22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Jan Roger Humlebekk i avdelingen for vei og park i Øvre Eiker kommune sjekker hekker på grunn av trafikksikkerheten. (Arkivbilde)

Unngå farlige situasjoner: Klipp hekken før skolestart

Nå er det snart skolestart og mange små barn skal ut på veiene. Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Nå ber Trygg Trafikk folk stusse hekkene i god tid før skolestart.
Annonse

I sommermånedene vokser busker og trær voldsomt. Ved avkjørsler og i kryss kan store busker og greiner, gjøre det svært uoversiktlig for bilister, syklister og gående. Skilt og annen viktig informasjon kan også bli skjult av grønne buskvekster.

Et lovpålagt ansvar for huseier
Det er faktisk lovpålagt at folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine, av hensyn til egen og andres sikkerhet.

Annonse

– Om kort tid starter ungene på skolen igjen og vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle. Da må det ligge til rette for at det kan skje på en sikker måte. Barna må være synlige langs veiene, sier distriktsleder Anne Marit Jordheim, regionleder i Trygg Trafikk Viken.

Å sørge for fri sikt er så viktig at ansvarsforholdet er nedfelt i Vegloven. Det er den som bor ved veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen sin. Det skal være god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange bilister må også krysse gang- og sykkelveier for å kjøre ut på veien. Da må de lett kunne se både små og store trafikanter.

Ukjent regel for mange
Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien, ifølge Vegloven. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.

– Dette er nok en ukjent bestemmelse for mange, så det er viktig for å oss å gjøre folk flest klar over hvilke plikter de har, sier Jordheim.

Slik skal det være ifølge loven og Statens Vegvesen. (Tegning: SVV)

Del:
Annonse