24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale oppfordrer alle som trenger det om å søke om tilskudd fra kommunens legat. (Foto: Sunniva Riste-Bjørkli / ØEK)

Legat i Øvre Eiker: Se hva du kan søke om penger til

Er du student og vil søke om penger til skoleplass eller bokostnader? Eller er du forelder med lite å rutte med og kunne trengt støtte til for eksempel barnas fritidsaktiviteter? Nå kan du søke om legatmidler innen 11. september.
Annonse

Et legat er en pengegave som gis til personer som oppfyller bestemte kriterier. Øvre Eiker kommunes legat har som formål å yte hjelp til økonomisk vanskeligstilte personer i kommunen, med vekt på å bedre barn og unges livssituasjon og til unge under utdanning.

Unge kan søke om midler til skolegang og utdanning. Det har også tidligere blitt gitt penger til fritidsaktiviteter for barn, som kort i svømmehall, kinobilletter eller sportsutstyr, eller annet utstyr som for eksempel PC.

Annonse

Oppfordrer til å søke
Ordfører Knut Kvale tror mange ikke vet om denne muligheten til å søke om penger.

– Dette er en fin mulighet til å søke om ekstra midler hvis du ikke har all verden, både til barn i Øvre Eiker og til unge og studenter under utdanning. Jeg håper flere får høre om legatet og søker, sier han.

Slik søker du
Ordføreren forteller at du søker skriftlig, og at legatet har et styre som så vurderer hver søknad og bevilger penger.

– Du sender inn søknaden, sammen med bekreftelse på skoleplass eller dokumentasjon på andre utgifter du søker midler til. Eller du sender inn siste års ligningsattest for å dokumentere familiens økonomi. Reglene for utdeling av penger fra legatet sier at vanskeligstilte personer, fortrinnsvis barn og unge, og de med funksjonshemming eller astma skal ha prioritet. En pott er også avsatt som tilskudd til utdanning for unge i Øvre Eiker, forklarer Kvale.

Må være bosatt i kommunen
De som tildeles midler, må være bosatt i Øvre Eiker kommune. Studenter kan søke uavhengig av hvor de studerer, men de må ha hjemmeadresse i Øvre Eiker.

Søknadsskjema finner du her, eller ved henvendelse til Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00.

Søknadsskjemaet sendes: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3300 Hokksund eller via e-post: [email protected]

Del:
Annonse