23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra besøket på Unicare Hokksund – bedre kjent som «Kurbadet». (Foto: Privat)

Unicare Hokksund med nytt «behandlingsvennlig» politikerbesøk

Unicare Hokksund – bedre kjent som «Kurbadet» - har de siste ukene invitert politikere fra de fleste politiske partiene, og i går var 6. kandidat for Buskerud Høyre, Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen på besøk.
Annonse

I slutten av juni var Kathy Lie (SV) på besøk, og som Eikernytt.no tidligere skrev – er SV meget skeptisk til private tilbydere innen helse. Slik sett var det antagelig en mer behagelig opplevelse å ha Tollefsen på besøk. Tollefsen jobber selv innen helse og tilhører et parti som er opptatt av at private aktører skal ha en plass i helsevesenet. 

Pasientens helsetjeneste
Under besøket tirsdag fortalte daglig leder Pål Stenbro og hans stab om virksomheten ved Unicare, hvilke behandlingstilbud de yter og hvilken innvirkning de har på lokalsamfunnet. Stenbro fortalte også om hvor viktig avtalen med Helse-Sør-Øst er for en stabil drift ved Unicare på Hokksund.

Annonse

På spørsmål om hva som er viktig for Høyre, hadde Tollefsen følgende å si:

– Høyre er opptatt av at vi skaper pasientens helsetjeneste. Det betyr at vi er opptatt av både valgfrihet, lav ventetid og kvalitet. Jeg og Høyre ønsker at alle i Norge skal ha tilgang på private helsetjenester slik som Unicare Hokksund tilbyr, og at dette ikke bare skal være forbeholdt de som kan betale selv. Derfor må det offentlige ha avtaler med private institusjoner som Unicare – slik at de er tilgjengelig for alle som har en henvisning.

Kvalitet
Unicare Hokksund er en mellomstor institusjon som tilbyr rehabilitering innenfor spesialisthelsetjenesten på ortopedi, nevrologi, hjerte, lunge og muskel, og leverer helsetjenester etter avtale. Pasientene henvises både fra fastlege via regional koordinerende enhet (RKE) og direkte fra sykehusene.

Ifølge daglig leder Pål Stenbro er Unicare er svært opptatt av kvalitet. Ved ankomst får du en grundig inntakssamtale og en kartlegging – hvor de spør pasientene hva de trenger, hvordan de selv ønsker å jobbe sammen med Unicare og hva som er viktig for dem.

Dette sys sammen med medisinske vurderinger til et skreddersydd behandlingsopplegg. Også etter oppholdet får du si in mening om eget utbytte, og om hvordan du føler oppholdet har vært – og tilbakemeldingene er svært gode.

På spørsmål om hva Tollefsen mener om private versus offentlige tilbud – er han klar:

– Høyre er ikke prinsipielt verken for eller imot at private utfører helsetjenester. Vi er mest opptatt av pasienten – og at tilbudet skal være best mulig for pasienten. Her på Unicare ser vi jo at de leverer svært gode tjenester, at de er opptatt av pasientens egen medvirkning og at alle som jobber her er opptatt av én ting – nemlig å gi førsteklasses behandling – og det mener jeg bestemt at vi skal heie frem, understøtte og sørge for at har sin plass i vårt helsevesen.

Avslutningsvis ble et potensielt regjeringsskifte et tema og selv om Tollefsen har stor tro på fortsatt regjeringsmakt til Høyre ble han likevel utfordret på hva et skifte kan bety for en institusjon som Unicare:

– Dette er en institusjon som leverer fremragende helsehjelp til befolkningen. Veldig mange ønsker seg nettopp hit – fordi Unicare har et godt rykte. Jeg tenker at det tilbudet vi har her – er noe det offentlige bør se verdien av å levere uavhengig av farge på regjeringen, men det er klart – får kommunistene eller sosialistene for stor makt, så står Unicare i fare – avsluttet Tollefsen. 

Del:
Annonse