22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Adrian Tollefsen.

LESERINNLEGG: Det holder ikke med snakk om hvor viktig psykisk helse er – vi må også gjøre noe

VALG 2021: For over 20 år siden startet mitt engasjement for psykisk helse for barn og ungdom. Nesten ingen snakket om psykisk helse på den tiden – og temaet var belagt med en stor porsjon skam.
Annonse

Barn og ungdom som opplevde psykiske helseproblemer fikk helt frem til tidlig på 2000-tallet ofte ikke hjelpen de trengte- og mange måtte bli ganske så syke før de fikk hjelp, i det som den gang var en underdimensjonert, fylkeskommunal og kvalitetsmessig svært varierende offentlig helsetjeneste.

Det har skjedd mye på 20 år. I motsetning til den gang har vi i dag psykisk helse høyt oppe på den offentlige dagsorden. Psykisk helse er nesten allemannseie. I prinsippet er dette en god ting, for enhver oppmerksomhet, ethvert støttende ord – bidrar til sakens opplysning.

Annonse

Det som derimot ikke er spesielt imponerende, er når psykisk helse slenges ut og brukes – som en måte å hente empati på – og stemmer – i befolkningen, når de i realiteten verken kan særlig mye om psykisk helse, eller er spesielt interessert i å faktisk skape en bedre helsetjeneste.

Det blir bedre
Jeg har vært i flere begravelser enn jeg orker å snakke om. Jeg har sett hvor ille det kan gå når hjelpen ikke er der, verken til rett tid eller i det hele tatt, og jeg har sett hvor mye det koster samfunnet å la barn og ungdom henfalle til utenforskap.

Det kan være lett å vise til tall og statistikk når vi skal forsvare politikken – og til en viss grad så må vi det – men det aller, aller viktigste er å ha mennesket i sentrum av politikken. Det er også derfor jeg er stolt over å ha vært med og sørget for at Høyre fører både en fornuftig – og en virkningsfull politikk på psykisk helse – med et materielt innhold som faktisk fungerer, som faktisk hjelper og som faktisk helbreder.

Kommunene må også være spesialister
Det finnes få tiltak som er like virkningsfulle som å styrke kommunene med spesialistkompetanse. Om de kalles skolepsykologer eller kommunepsykologer er ikke det viktige, men at de faktisk får plass i kommunen – for å bidra med den psykologiske fagkompetansen som de har.

Mange kommuner har nå kommunepsykologene Høyre innførte. Mange kommuner har også styrket skolehelsetjenesten, den allmenne førstelinjen for barn og ungdom – som er inngangsporten til hjelp for mange – og det er bra.

Men det skuffer meg tilsvarende er når for eksempel Arbeiderpartiet uttaler at de heller ønsker å satse på bredden fremfor spisskompetansen i kommunen – og egentlig ikke er så for skolepsykologer.

For det er nemlig slik – at en breddekompetent helsesykepleier aldri kan behandle barn og ungdom – slik en psykolog kan. De kan bare forebygge, kanskje kan de til en viss grad avhjelpe eller avlede, men behandle kan de ikke. Så når venstresiden gjennom sin politikk i praksis ønsker forebygging fremfor spisskompetanse, så glemmer de at kommunen skal drive mer behandling i fremtiden – kanskje skal de faktisk etter hvert gjøre det aller meste av det. 

Psykologene har kommet for å bli i kommunen
Det er mange aspekter ved å ha psykologer i kommunen som gjør det så viktig. For det første er de en solid støtte for lærere og andre fagfolk i kommunen. Det er viktig for å forebygge berøringsangst med temaet og for å kunne snakke om temaet på en skikkelig måte. Videre kan en psykolog gi den hjelpen ungdommene trenger med en gang de trenger den.

Tidligere forsøk med psykologer ansatt i kommunene har vist at unge som var i ferd med å falle utenfor i snitt bare trengte en håndfull timer med skolepsykolog før de var på rett spor igjen. Sammenligner man dette med årevise behandlinger, tapte arbeidsår, manglende utdanning og verst av alt: Helt unødvendig menneskelig lidelse, så ser vi at psykologkompetanse i kommunene ikke bare er fint – det er helt nødvendig.

Vi skal også ha helsesykepleierne
Skolehelsetjenesten vår er i korte trekk en ganske rimelig og fornuftig investering i livene til barn og unge – ikke bare helsen. Så hvor er helsesykepleierne i dette spørsmålet? De er definitivt fortsatt der. Ikke bare har de vært avgjørende i å sette barn og unges psykiske helse på dagsorden, sammen med andre aktører, men de vil fortsette å spille en viktig rolle i framtiden også – spesielt på det forebyggende.

Jeg tror at kommunalt tilsatte psykologer og helsesykepleiere kommer til å utgjøre et uslåelig team som vil sørge for at barn og unge får riktig oppfølging når de trenger det. Samtidig mener jeg at vi trenger spisskompetansen som psykologene bringer.

Selv har jeg snakket med både lærere og helsesykepleiere som har vært fortvilet over at de ikke har kunnet hjelpe unge fordi hjelpen de trenger er gjemt bort i en utilgjengelig spesialisthelsetjeneste. Ofte har det «bare» vært snakk om en utredning, eller sågar bare en avklaring, som kunne gjort at hjelpen kunne vært satt i stand i hjemkommunen.

Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge i Norge. Det har vært hjerteskjærende å snakke med alle unge jeg har møtt som lurer på om døden er eneste utvei. Eller å møte alle som står igjen etter at selvmordet er et faktum. Lytte til alle spørsmål som ingen kan svare på og være vitne til sorgen som ingen kan bære. Derfor mener jeg at kommunen må ta dette på alvor før dert er for sent.

Politisk løsning med reelt innhold
Det er av disse grunnene Høyre fortatt satser på spesialisert kompetanse rett inn i skolen og rett inn i kommunen i tillegg til i spesialisthelsetjenesten. Læreren skal få være lærer, helsesykepleieren skal få være helsesykepleier – med alle de oppgaver det innebærer. I tillegg skal ventetidene på psykisk helse ned i spesialisthelsetjenesten og vi skal få flere pakkeforløp som sikrer kvalitet i behandlingen til alle de barna og ungdommene som sliter med sin psykiske helse.

Så neste gang du hører en politiker selge sin sak på psykisk helse, så vil jeg at du skal spørre litt dypere. Spør hva de egentlig mener, om politikken deres gir mening – og at den faktisk inneholder noe mer enn å «satse på psykisk helse».

Og det kan jeg love – om Høyre vinner valget så skal Høyre fortsatt vise vei på hvordan vi skaper mer av pasientens helsetjeneste, hvordan vi hindrer utenforskap og tapt livskvalitet – og hvordan vi skaper et helsevesen som redder flere liv.

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
6. kandidat til stortinget for Buskerud Høyre

Del:
Annonse