20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Morten Wold – stortingsrepresentant for FrP. (Foto: Pia Sønstrød)

LESERINNLEGG: Bensin og diesel må bli billigere

VALG 2021: FrP vil redusere veibruksavgiften til 2,50 kroner per liter, både for bensin, diesel og biodiesel. Bilen er en nødvendighet for både personer og næringsliv, men også som kultur og hobby for veldig mange mennesker i landet vårt. Derfor mener vi at avgiftsnivået på bil og bilbruk skal reduseres betydelig.
Annonse

Avgiftspolitikken på drivstoff gjør det uforholdsmessig dyrt å bruke bil i Norge. Når vi nå ser bensinpriser på over 18 kr per liter, så rammer dette store deler av befolkningen og særlig folk med lavere inntekter.

Bedre blir det ikke av at de rødgrønne knives om hvem som kan øke avgiftene på bensin og diesel mest. MDG «leder» budkrigen og lover at prisen skal økes med fem kroner literen, mens Jonas Gahr Støre og AP støtter en kraftig økning i C02-avgiftene, noe som fort bringer literprisen over 20 kroner.

Annonse

FrP mener at dagens drivstoffavgifter er uholdbare og vi vil derfor halvere veibruksavgiften som vil gi betydelig redusert pumpepris. Dette vil komme både vanlige folk og næringslivet til gode.

Vi er alle avhengige av å bruke bilen. I 2020 besto bilparken av nesten 2,2 millioner diesel- og bensinbiler. Legger vi til antall halvelektriske biler, blir det totalt nesten 2,5 millioner biler, som tilsvarer cirka 87,9 prosent av Norges totale bilpark.

Det er med andre ord cirka ni av ti bilister som direkte rammes av høye bensin- og dieselavgifter. Med regjeringens – og de rødgrønnes – politikk blir bilkjøring et fritt privilegium bare for de som råd til det.

Samtidig ser vi at økningen av elbiler har skutt i været de siste fem årene, med en oppgang på nesten 400 prosent. Og denne trenden viser selvsagt ingen tegn på å snu.

Folk skal selv få bestemme hva slags bil de vil kjøre. Vi ønsker å belønne elbiler og hydrogenbiler ved å gi lave særavgifter. Dette er en utvikling vi ønsker også for resten av bilparken i kampen for mer miljøvennlig transport.

Vi skal aldri tvinge folk til å velge en bestemt type bil, men heller motivere dem til å ta fornuftige valg ved å gi skattemessige fordeler. Vår oppgave er å sørge for billig, god og miljøvennlig transport for vanlige folk. Da fungerer motivasjon og ikke straff som politisk virkemiddel.

Morten Wold (FrP)
Stortingsrepresentant

Del:
Annonse