27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

I samtale med Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) pekte Turid Grotmoll på flere forhold politikerne må se på. (Foto: Fremtind)

Forsikringsselskap vil ha opp andelen brukte deler i bilreparasjoner

Denne uken åpnet Brøndbo-familien Skandinavias kanskje mest moderne bildelfabrikk i Namsos. Dette er et viktig steg for å skape en grønnere bil- og verkstedbransje i Norge, men flere aktører må på banen. En av dem som var på åpningen, var Linda Hofstad Helleland (H) fra Drammen.
Annonse

– Vi skal gjøre et grønt bil-liv enklere ved å tilby Skandinavias beste bruktbildeler, sa Bjarne Brøndbo under åpningen av det nye anlegget til Bil1Din i Namsos i Trøndelag. Bil1Din eies av Bjarne Brøndbo og Lise Greftegreff.

– Skal vi få opp andelen brukte bildeler i reparasjoner så må mange bevege seg samtidig. Brøndbo-familien og Bil1Din tar et stort steg innenfor sin bransje. Så skal vi i forsikringsbransjen, og forhåpentligvis politikerne, gjøre vårt for å redusere utslippene i forbindelse med bilreparasjoner, sier konsernsjef Turid Grotmoll i forsikringsselskapet Fremtind.

Annonse

Vil firedoble andelen brukte deler
Statistikk fra forsikringsbransjen viser at det i 2020 ble reparert 312.000 forsikrede biler. Andelen brukte deler i disse skadesakene lå på knappe to prosent.

– Vi har en ambisjon om å firedoble andelen brukte bildeler i reparasjoner fra om lag 2,5 prosent til 10 prosent de neste tre til fire årene. Om alle forsikringsselskapene gjør dette kan vi sammen redusere det årlige C02-utslippet med over 6.000 tonn. Det tilsvarer over 70.000 flyreiser fra Oslo til Bergen, sier Grotmoll.

Skal stille krav til verkstedene
Fremtind starter nå et prøveprosjekt med et utvalg aktører i verkstedbransjen for å øke andelen brukte bildeler.

– Vi skal finne ut hva som hindrer en høyere andel brukte bildeler i reparasjoner. Er det uenigheter om fortjeneste? Er det produktgarantiene til bilprodusentene? Eller er det logistikk og tilgangen på brukte deler som gjør dette vanskelig, spør Grotmoll.

– Når vi har lært mer om dette skal vi stille krav til andelen brukte deler til alle verksteder vi har avtale med, lover hun.

Både daglig leder i Bil1Din, Anders Greftegreff og konsernsjef i Fremtind, Turid Grotmoll jobber for å øke andelen brukte deler i bilreparasjoner. (Foto: Fremtind)

Tre forhold politikerne må ta tak i
Under åpningen av det nye anlegget hos Bil1Din pekte Grotmoll på tre forhold politikerne må gjøre noe med.

– Politikerne er nødt til å se på produktgarantiene og stimulere til at garantien også inkluderer gjenbruk av deler. De må se på avfallsforskriften som ikke har vært revidert på 14 år. Denne gjør det lite attraktivt å bruke brukte deler for en del aktører. Og sist, men ikke minst, så må de vurdere momsfritak på elbildeler, sier Grotmoll.

Mange nye elbiler blir kondemnert, blant annet fordi kostnadene for å reparere overgår 60 prosent av bilens verdi. Moms på elbildeler er blant årsakene til dette.

– Vi skal se på forsikringsbransjens 60 prosent-regel, hvor kunden får ny bil om skadene overstiger 60 prosent av bilens verdi. Denne er nok moden for revidering, sier Grotmoll.

Vi skal gjøre et grønt bil-liv enklere, sa eier av Bil1Din, Bjarne Brøndbo under åpningen.
Del:
Annonse