25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør i Lindorff, mener et er bekymringsfullt med stadig større forskjeller blant folk.

Økning i inkassokrav blant husholdninger med lav inntekt

Den nyeste utgaven av Lindorffanalysen viser en økning i inkassosaker blant husholdninger i Norge som sliter med å betale nødvendige utgifter. Det er særlig dem med lav inntekt som har betalingsvansker.
Annonse

Antallet inkassosaker knyttet til offentlige avgifter, strøm og telekomtjenester økte 8,5 prosent i første halvår 2021 fra samme periode året før, ifølge ferske tall fra Lindorff, som er Norges største inkassoselskap. Dette står i kontrast til en generell nedgang i andre typer inkassokrav som var blant annet drevet av lavere forbruk i perioden.

– Denne todelte utviklingen i inkassotallene er en fortsettelse av en trend vi har sett siden høsten 2020, og er et klart tegn på at pandemien slår ulikt ut på nordmenns økonomi.

Annonse

Flertallet har fått en mer robust økonomi, samtidig som et mindretall har fått en strammere økonomi. Dette gjelder særlig de som mistet jobbene under pandemien. Vår bekymring er at det kan føre til større og vedvarende forskjeller som forsterker det økonomiske klasseskillet i landet, sier Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør i Lindorff.

Økende økonomiske forskjeller
Mange arbeidstakere i lavtlønnede næringer som overnatting og servering og deler av varehandelen har blitt permittert eller sagt opp etter at pandemien brøt ut i mars i fjor. Disse har begrenset med midler å tære på og opplever nå et økt og vedvarende økonomisk press.

Samtidig har flere med relativt høy lønn fått en romsligere økonomi. Mange har dratt nytte av lavere renter og økte boligpriser. I tillegg har de spart mer enn normalt på grunn av lavere forbruk på ferier, restaurantbesøk og andre aktiviteter som begrenses av smitteverntiltak.

– Vi forventer at todelingen vi har registrert i inkassoutviklingen vil fortsette selv under den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Dette er fordi pandemien ser ut til å ha forsterket de økonomiske forskjellene blant nordmenn, til tross for en forlengelse av permitteringsordningen og andre støttetiltak, sier Hjellegjerde Martinsen.

Statlige støttetiltak hjelper
Inkassoutviklingen blant bedriftene varierte også avhengig av deres finansielle styrke. Mindre bedrifter pådro seg flere inkassosaker enn store selskaper, som dro nytte av bedre tilgang til kapital og skjerpet sine betalingsrutiner.

Utestående inkassobeløp for selskaper med mer enn 100 millioner kroner i inntekter var ned 50 prosent i første halvår 2021 fra samme periode året før, viser tallene til Lindorff. For selskaper med en inntekt på under én million kroner var inkassobeløpene uendret.

Bransjer som ble direkte truffet av smitteverntiltak opplevde raskt et fall i omsetningen og økt risiko for mislighold og konkurs. Likevel var antallet konkurser og tvangsavviklinger 32 prosent lavere i første halvår 2021 enn i samme periode året før, ifølge tall fra Experian. Dette er en konsekvens av statlig støtte gitt til selskaper med stort omsetningsfall som følge av pandemien.

– Fremover forventer vi at antallet inkassosaker og konkurser blant bedrifter vil normaliseres i takt med at ulike støttetiltak avsluttes. Samtidig vil det trolig komme et etterslep av konkurser innenfor overnatting og servering, ettersom gjennomtrekken av bedrifter har vært spesielt lavt i denne næringen under pandemien, sier Lindorff-sjefen.

Fakta
• Lindorff er Norges største inkassoselskap med et bredt spekter av tjenester innen kredittstyring og finansielle tjenester. Lindorff er også en del av Intrum, som er Europas største inkasso- og kreditthåndteringsselskap.

• Lindorffanalysen utgis to ganger i året og er laget på grunnlag av egen innsikt, offentlig informasjon og analyse.

• Den har som formål å gi et bilde av det norske inkassomarkedet og endringer de seneste seks til åtte månedene.

Del:
Annonse