18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Det er fortsatt de bransjene som har vært mest påvirket av smitterestriksjoner som har den høyeste ledigheten, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

GÅR NED: 12.300 arbeidssøkere hos Nav Vest-Viken i august

I august var 12.307 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 4,8 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 988 færre enn ved utgangen av juli.
Annonse

Blant arbeidssøkerne var 6.749 personer registrert som helt ledige ved utgangen av august, noe som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Vest-Viken ligger dermed like under landsgjennomsnittet, som er på 2,7 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 8.108 personer, noe som tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 4.199 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 19.852 helt ledige personer i august, noe som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Annonse

Sammenlignet med utgangen av juli, er nå 1.156 færre personer registrert som helt ledige, en nedgang på 14,6 prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 1.049 personer (- 11,5 prosent) den siste måneden.

Antallet delvis ledige har gått litt opp sammenlignet med forrige måned. I august var 4.199 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 61 personer (+ 1,5 prosent) sammenlignet med juli. De delvis ledige utgjør nå 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi ser det laveste antall helt ledige siden før pandemien, men det er fortsatt de bransjene som har vært mest påvirket av smitterestriksjoner som har den høyeste ledigheten, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Ledighet etter bransje
Sammenlignet med juli har det i Vest-Viken vært en nedgang i ledigheten i de fleste yrkesgrupper i august. Størst nedgang i helt ledige ser vi innen reiseliv og transport med 244 personer (- 24,4 prosent), serviceyrker og annet arbeid 155 personer (- 17,7 prosent) ledere med 140 personer (- 25 prosent) og butikk- og salgsarbeid 138 personer (- 15,1 prosent).

Butikk- og salgsarbeid er yrkesgruppen med flest ledige i Vest-Viken, med 777 helt ledige personer ved utgangen av august. Deretter kommer reiseliv og transport (756 personer), serviceyrker og annet arbeid (721 personer) og bygg og anlegg (725 personer).

I Vest-Viken registrerte NAV 3.758 nye ledige stillinger i august. Det er 1.166 flere enn i juli.

Solid nedgang lokalt
I Øvre Eiker er det nå kun 203 helt ledige. Det tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 43 fra juli og 216 færre sammenlignet med i fjor på samme tid. Det er riktignok 106 på ulike tiltak, noe som tilsvarer én prosent av arbeidsstyrken.

I Drammen er det 1.835 helt ledige, noe som tilsvarer 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er 238 færre enn ved utgangen av juli og 865 færre enn på samme tid i fjor. Men også her er det mange på tiltak – nærmere bestemt 440 personer. Det tilsvarer 0,8 prosent av arbeidsstyrken.

Del:
Annonse