19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hittil i år har konkursene sunket med 19,1 prosent målt opp mot i fjor. De laveste tallene som er registrert for rene konkurser på 10 år ifølge Dun & Bradstreet.

Laveste antallet konkurser på 10 år – tvangsavvikling eksploderer

De siste konkurstallene før valget viser at næringslivet klarer seg svært bra. I august gikk antallet rene konkurser ned med 14,8 prosent målt mot samme måned i 2020. Hittil i år har konkursene sunket med 19,1 prosent målt opp mot i fjor.
Annonse

– Dette er de laveste tallene vi har registrert for rene konkurser på 10 år, både for august måned og for årets første åtte måneder, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Dun & Bradstreet.

Ser vi på tall fra 2019, før korona, ligger de samlede konkursene 35,5 prosent lavere hittil i år. Antallet bedrifter som har blitt tvangsavviklet av myndigheten har imidlertid en formidabel økning i august sammenlignet med samme måned i fjor. 298 bedrifter har blitt tvangsoppløst, en økning på hele 423 prosent.

Annonse

De mange tvangsavviklingene gjør at konkurstallene inkludert tvangsavviklinger samlet sett viser en økning på 76,6 prosent i august.

– Det har nok hopet seg opp med behandlingen av tvangsavviklinger fra myndighetene gjennom pandemien, slik at det gjøres et stort røsk nå. Imidlertid viser utviklingen gjennom året at antallet bedrifter som går over ende er på et historisk lavt nivå, forklarer Ruud.

Hittil i år viser de samlede tallene for konkurser og tvangsavviklinger en nedgang på 17,6 prosent mot samme periode i fjor, og hele 28,8 prosent mot 2019-tallene.

Kompensasjonsordning og utsettelser
Mange bedrifter har blitt hjulpet gjennom krisen med kompensasjonsordningen, og mulighet for utsettelse av innbetaling av skatter og avgifter.

– Det har vært viktig å redde de levedyktige bedriftene for at folk skal kunne komme tilbake til jobb nå som pandemien går mot slutten. Analyser vi i Dun & Bradstreet (tidligere Bisnode) har utført viser også at støtten i stor grad har gått til de mest levedyktige bedriftene, forklarer Ruud.

– Likevel regner vi med at konkursene kan øke utover høsten og vinteren når utsatte skatter og avgifter forfaller til betaling, sier han.

Fortsatt nedgang innen handel, hotell og restaurant
Hotell- og restaurantbransjen har størst nedgang i konkursene med 43,2 prosent så langt i år. Detaljhandel-bransjen kommer på en god andreplass med 33,9 prosent tett etterfulgt av Engros og agentur på 33,8 prosent. Transportbransjen og Bygg og anlegg skiller seg ut med en økning i konkurser, med henholdsvis 10,7 og 6,8 prosent over fjoråret.

Nord-Norge med best utvikling
Alle fylker opplever nedgang i konkursene hittil i år, men Nord-Norge har den beste utviklingen. Nordland har størst nedgang med 31,8 prosent, og Troms og Finnmark følger med 27,9 prosent. Oslo viser til 24,6 prosent nedgang, mens Viken ligger langt under snittet med en nedgang på kun 4,1 prosent. Dårligst kommer Trøndelag ut med en nedgang på kun 2,6 prosent.

Fylkesoversikt. Konkurser og tvangsavviklinger per august 2021, sammenligning med samme periode 2020.

Bransjeoversikt. Konkurser og tvangsavviklinger per august 2021, sammenligning med samme periode 2020.

Del:
Annonse