24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Oda Valla stemmer her på Loe Bruk søndag etter å ha tvilt seg fram til hvilket parti som skulle få hennes stemme. Morten Skjelbred sjekker ID og registrerer stemmen.

REKORD: Nær 45 prosent hadde stemt på forhånd i Øvre Eiker

VALG 2021: 44,46 prosent av de stemmeberettigede i Øvre Eiker hadde lagt sin stemmeseddel i urnen da forhåndsstemmingen stengte fredag kveld. Det betyr at hele 6.260 eikværinger allerede hadde bestemt seg før valgkampinnspurten.
Annonse

Klokken 15.00 i dag åpnet stemmelokalene i Øvre Eiker. På Loe Bruk – som dekker det meste av poststedet Hokksund, var det et jevnt tilsig av velgere, men ingen store ansamlinger eller kødannelser slik flere hadde fryktet på forhånd.

Lions Club Øvre Eiker var engasjert til å holde orden både på parkering og eventuelle køer, men det hele skal ha gått veldig rolig for seg. Og alt var rigget og klart til å ta imot velgerne.

Annonse

Så har da altså nesten 45 prosent av eikværingene stemt på forhånd. Ifølge Majken Røsnes Skjelbred på politisk sekretariat i kommunen, er det hele 6.260 som har stemt innen fristens utløp fredag ettermiddag.

Det er 14.080 stemmeberettigede personer i Øvre Eiker og aldri før har så mange valgt å stemme på forhånd som i år. Det kan ha flere forklaringer, men én av dem er nok den pågående epidemien og smittesituasjonen.

Ved siste stortingsvalg i 2017 var det 2.359 forhåndsstemmer, mens det ved siste kommunestyrevalg var 2.262 som valgte å stemme på forhånd. Nå er det altså 6.260. Og trenden er klar over hele Norge – flere har valgt denne løsningen i år.

Per O. Hobbelstad er ansvarlig for at stemmegivningen i Hokksund krets går riktig for seg. Han har med åtte funksjonærer pluss to ekstra til opptelling mandag kveld.

– Det er veldig bra at så mange har stemt på forhånd. Da blir det mindre påtrykk her, sier Per O. Hobbelstad, som er leder for Hokksund valgkrets.

Han skal påse at alt foregår etter lover og regler i stemmelokalene på Loe Bruk. Han er også ansvarlig for grovtellingen som starter like etter at valglokalene stenger mandag kveld kl. 21.00. Fintelling med maskiner skjer i rådhuset så fort det lar seg gjøre på kvelden.

Raskere og bedre prognoser
Det er ulovlig å publisere prognoser eller valgdagsmålinger før kl. 21.00 mandag kveld. På den måten er det ingen som skal kunne påvirke valget gjennom taktisk stemming.

Men i år er det en viktig endring, ifølge valgforskerne som NRK bruker. Det som tidligere var meningsmålinger tatt opp i løpet valgdagen, skal nå være en oversikt over faktiske forhåndsstemmer. De skal nemlig være ferdig talt opp til dette tidspunktet.

Valgforskerne sier imidlertid at selv om resultatet av forhåndsstemmene vil gi et mer riktig bilde av valgresultatet, så kan mye skje under opptellingen av søndagens og mandagens stemmegiving.

Loe Bruk er Hokksunds nye plass for stemmegivning i år. Dette er de samme lokalene som brukes til vaksinering.

Et vanskelig valg
For mange har det vært et vanskelig valg å ta. Hvilket parti skal få stemmen min. Oda Valla på 28 år har vært i tvil om hvilket parti hun skulle stemme på, men å la være var visstnok aldri et alternativ.

Det er seks valglokaler i Øvre Eiker:
1. Kultursalen på Skotselv skole
2. Biblioteket Fiskum på Darbu skole
3. Loe Bruk i Hokksund
4. Røren skole
5. Ormåsen flerbrukshus
6. Folkets hus i Vestfossen

Åpningstider for valglokalene på valgdagen
Mandag 13. september klokken 09.00 til 21.00.

Ingen store køer eller ansamlinger av folk slik flere hadde fryktet. Rekordstor forhåndsstemming kan være en god forklaring på det.
 
Del:
Annonse