16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Eiker Historielag skal før jul gi ut det de kaller en praktbok om Fossesholm. I den anledning søker de økonomisk støtte fra folk som vil ha navnet sitt i boka – såkalt «tabula gratulatori».

Skal gi ut bok om Fossesholm – tegner støttegratulasjoner

Eiker Historielag skal gi ut bok om Fossesholm Herregård, om gårdens historie og om samfunnet rundt, helt fra starten fra mange hundre år siden til 1822, da godset ble splitta opp. Men de trenger din støtte.
Annonse

I denne forbindelse inviteres historielagets medlemmer, og alle andre , til å tegne seg på «tabula gratulatori». På norsk betyr det en liste over gratulanter og bidragsytere. Du inviteres nemlig til å bli med på finansieringen av boka ved å gi 150 kroner ekstra i tillegg til bokprisen på 450 korner.

– Eiker Historielag har lenge ønsket å gi ut bok om Fossesholms historie. Endelig nærmer vi oss målet. I 2017 inngikk vi kontrakt med kunsthistoriker, dr.art Einar Sørensen, som er Fossesholm-ekspert, forfatter og mangeårig medarbeider ved Drammens Museum, om å skrive boka, forteller Stein Andersen.

Annonse

Boka omfatter Fossesholms historie fra de tidligste tider fram til 1822, da herregården opphørte og godset ble splittet på flere eiere. Boka gir oss også historien om lokalsamfunnet og samfunnsutviklingen i området. Boka er illustrert med en mengde flotte bilder og er beregnet å komme ut til jul. Prisen er satt til kr 450.

– Vi inviterer folk til å tegne seg til «tabula gratulatori». Du blir da med på å gi en hyllest til Fossesholm, og en støtte på 150 kroner til finansieringen av praktverket. Navnet ditt kommer i boka sammen med alle andre som tegner seg med en hyllest til Fossesholm, sier Andersen.

Teksten i boka blir slik:
Vi hilser Fossesholm Herregård, og gratulerer Eiker Historielag med utgivelsen!

Navne, adresse på alle som tegner seg.

De som tegner seg betaler til sammen 600 kroner. Betaling skjer når du mottar boka, forhåpentligvis i desember.

– Vi noterer navnet ditt, adresse, telefonnummer, og kontakter deg når boka er klar. Vi leverer boka på døra i Vestfossen, og avtaler levering andre steder. Leveranse utafor Eikerbygda, vil skje pr. post, der porto dekkes av deg, sier Andersen.

Historielaget trenger også din forpliktende underskrift som noteres sammen med navn, adresse etc.

Del:
Annonse