1. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Skoler er mest utsatt for ny smitte viser talene fra Drammen og Øvre Eiker det siste døgnet. Totalt er det registrert 58 nye tilfeller. (Illustrasjon)

Flat smittetrend i landet: Økende smittetrend i Øvre Eiker og Drammen

Mens landet som sådan har en flat smittetrend, opplever Øvre Eiker og Drammen nå igjen en økning. Drammen hadde siste døgn 47 tilfeller og Øvre Eiker 11.
Annonse

Det er i første rekke skoler og helseinstitusjoner som også i dag er rammet av nysmitte. I Drammen er det Åssiden VGS, Drammen VGS, Kjøsterud skole og Mjøndalen skole som er berørt.

Også Fredholt Bo- og servicesenter har fått påvist smitte det siste døgnet uten at dette er mer spesifisert enn som så.

Annonse

Av de 47 mye smittetilfellene i Drammen, pågår det smittesporing i ett tilfelle, mens syv har ukjent smittevei. Resten har de kontroll på.

Antall smittetilfeller siste 14 dager: 456
Antall smittede totalt: 5.485
Antall døde totalt: 50

11 nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet 11 nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

To av tilfellene er knyttet til smitteutbrudd ved Eikertun helsehus. Kommuneoverlegen mener de nå har ganske god oversikt over dette utbruddet.

Fire smittetilfeller er på skoler og i barnehage: Dette gjelder Hokksund barneskole, Hokksund ungdomsskole, Skotselv skole (SFO) og Solbakken barnehage. Her testes det etter oppsatt regime, og ved noen klasser er dette allerede igangsatt. To tilfeller har ukjent smittevei, forøvrig er smittevei kjent.

Det er med dette registrert totalt 531 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020), hvorav 326 er smittet i 2021.

Del: