16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Butikk- og salgsarbeid har hatt en nedgang på 107 personer eller hele - 13,8 prosent siste måned. (Illustrasjon)

Solid nedgang i antall arbeidsledige i hele Vest-Viken

I september var 11.369 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 4,4 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 938 færre enn ved utgangen av august.
Annonse

Blant arbeidssøkerne var 5.998 personer registrert som helt ledige ved utgangen av september, noe som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Vest-Viken ligger dermed like under landsgjennomsnittet, som er på 2,4 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 7.393 personer, noe som tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 3.976 registrert som delvis ledige.

Annonse

I hele fylket Viken var det 17.526 helt ledige personer i september, noe som tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av august, er nå 751 færre personer registrert som helt ledige, en nedgang på 11,1 prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 715 personer (- 8,8 prosent) den siste måneden.

Antallet delvis ledige har gått litt ned sammenlignet med forrige måned. I september var 3.976 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 223 personer (- 5,3 prosent) sammenlignet med august. De delvis ledige utgjør nå 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Endelig er andelen helt ledige i Vest-Viken omtrent på samme nivå som før pandemien. Det er fortsatt de bransjene som har vært mest påvirket av smitterestriksjoner som har den høyeste ledigheten, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

I Drammen er det nå 1.654 helt ledige. Det er en nedgang på 181 siste måned og 754 færre enn på samme tid i fjor. I tillegg kommer 441 som er på ulike arbeidsmarkedstiltak. Ledigheten i Drammen er nå på 3,2 av arbeidsstyrken.

I Øvre Eiker er det kun 179 helt ledige og det tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er 24 færre siste måned og 178 færre enn på samme tid i fjor. I tillegg kommer 105 på ulike tiltak.

Del:
Annonse