20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

– Vi er glade for å ta imot de første heldigitale barna i Folkeregisteret. Mange foreldre vil oppleve at alt nå kan gjøres digitalt, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Slipper å møte opp på kontoret: Nå kan du erklære farskapet ditt digitalt

Med elektronisk farskapsmelding på plass har de mest brukte tjenestene som nybakte foreldre må sende inn til Nav og Skatteetaten blitt heldigitale. Nybakte fedre slipper med det å måtte møte opp på Nav-kontoret for å hevde sin deltakelse i det hele.
Annonse

– Den elektroniske farskapsmeldingen vil gjøre det enklere for nybakte foreldrene i en allerede hektisk periode i livet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Fra før har Skatteetaten digitalisert fødselsmeldingen, valg av navn til barnet og bekreftelse på navn og fødselsnummer.

Annonse

– Vi er glade for å ta imot de første heldigitale barna i Folkeregisteret. Mange foreldre vil oppleve at alt nå kan gjøres digitalt, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Slutt på fysisk oppmøte for å registrere farskap
Fram til nå har rundt 25.000 ugifte fedrene hvert år måttet møte opp for å erklære farskapet. Nå slipper de ugifte fedrene å reise til et offentlig kontor. Far kan i stedet erklære farskapet digitalt på nav.no – som sender opplysningene direkte til Folkeregisteret.

– Jeg er stolt av at dette er på plass. En digital løsning vil gjøre det enklere for de ferske foreldrene og for hjelpeapparatet rundt, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Nå er Folkeregisteret og Nav klare til å ta imot digitale farskapsmeldinger.

Det er skattedirektøren enig i: – Digitaliseringen innebærer at farskapet i de aller fleste tilfellene blir registrert umiddelbart i Folkeregisteret, slik at alle som bruker opplysningene fra registeret får tilgang til informasjonen med en gang, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Har digitalisert prosessen rundt fødsel og navnevalg
Skatteetaten har den siste tiden digitalisert andre meldinger som knytter seg til et nyfødt barn – melding om fødsel, valg av navn til barnet og bekreftelse på navn og fødselsnummer.

– Fordi vi har fått et nytt og modernisert Folkeregister kan vi gi innbyggerne nye og bedre tjenester. Samtidig får vi raskere saksbehandling og bedre kvalitet på opplysningene som kommer alle i samfunnet til gode, sier skattedirektøren.

– Utvikling av disse tjenestene er også et godt eksempel på hvordan samarbeid mellom etatene gjør det enklere for innbyggerne å forholde seg til det offentlige, sier Holte og Schanke Funnemark.

Hjemmefødsler må fortsatt meldes på papirskjema.
Det er Nav som er farskapsmyndighet og har utviklet løsningen med å erklære farskap digitalt. Skatteetaten har utviklet den digitale løsningen for å registrere og verifisere farskapserklæringene i Folkeregisteret.

I tilfeller hvor mor og far er gift, regnes mannen automatisk som barnets far og trenger ikke foreta seg noe.

– Den elektroniske farskapsmeldingen vil gjøre det enklere for nybakte foreldrene i en allerede hektisk periode i livet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

FAKTA: Dette er elektronisk farskapsmelding
– Når foreldrene til et barn ikke er gift med hverandre, må farskapet erklæres.

– Moren må begynne på erklæringen ved å logge seg inn og oppgi hvem som er faren til barnet. Dette kan hun gjøre fra og med 22. svangerskapsuke. Hun kan også vente til etter at barnet er født.

– Begge foreldrene må identifisere seg på en sikker måte med elektronisk ID i løsningen.

– I tillegg til at de må være enige om farskapet, er det noen tilleggsvilkår som må være oppfylt for at foreldrene kan erklære farskap digitalt.

Disse vilkårene er:
– Barnet må fødes i Norge.- Moren må være bosatt i Norge.- Begge foreldrene må ha norsk fødsels- og personnummer.- Begge foreldrene må være over 18 år.- Når begge foreldrene har signert erklæringen blir den oversendt til Folkeregisteret for registrering og arkivering. En kopi av erklæringen vil også bli sendt til e-postadressene begge foreldrenes har oppgitt.

Del:
Annonse