19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det varierer mye mellom landsdelene når hjulene blir lagt om til vinterføre, viser dekkrapporten til If. Noen er altfor sent ute og havner i skadestatistikken. (Foto: If)

Første snøfall – men flere kjører med sommerdekk gjennom vinteren

Vi har fått den første snøen her på Østlandet og langt fra alle hadde fått skiftet til vinterdekk. Men det som skremmer mange er at stadig flere bilister velger å kjøre med sommerdekk hele året gjennom. Det synes godt på skadestatistikken.
Annonse

Det er store forskjeller mellom fylkene i Norge på hvordan bilen er skodd for vintervær: Sist vinter hadde 6,3 prosent av bilene som var inne til skadetaksering hos If sommerdekk på bilen.

Det er en økning på 1,4 prosentpoeng fra vinteren før. Tallene baserer seg på skadetaksering av over 15.000 If-forsikrede biler vinteren 2020/2021.

Annonse

De fleste av skadene har skjedd ved første snøfall, men også langt senere på vinteren er det en god del biler med sommerdekk involvert i ulykker.

Det er store forskjeller mellom fylker og regioner i Norge:

– Ofte kommer Sørlandet og Vestlandet høyt opp på lista med sommerdekk på vinterføre. At kystområdene drøyer med vinterdekk, henger trolig sammen med et mildere klima og lite snø på vinteren, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Sist vinter var det Rogaland (12,7 prosent), Oslo (7,9 prosent) og Agder (7,6 prosent) som hadde høyest sommerdekkandel ved vinterskader, viser skadestatistikken til If.

Høyest piggdekkandel hadde Nordland (88,2 prosent), Troms og Finnmark (79,7 prosent) og Møre og Romsdal (48,6 prosent). Disse fylkene pleier vanligvis å ligge på piggdekktoppen.

På toppen over biler som brukte vinterdekk uten pigg, troner Viken og Oslo med andeler på henholdsvis 86,4 prosent og 83 prosent sist vinter.

Ditt ansvar
– Dessverre ser vi at en del bruker sommerdekk gjennom hele vinteren. Det er foruroligende. De dagene det kommer snø brått på eller det er underkjølt veibane, tar noen unødvendige og farlige sjanser. Bestemmelsene i den såkalte kjøretøyforskriften slår fast at bilen skal være skodd for forholdene der den kjører. Det er det ditt personlige ansvar å passe på som fører, sier Sigmund Clementz i If.

– Ved å sko bilen riktig tar du både vare på deg selv, de du er glad i og andre trafikanter, sier han.

Forsikringsselskapet If fører hver vintersesong statistikk over hvilken type dekk kundenes skadde biler har ved taksering i perioden 1. november til første mandag etter 2. påskedag. Sist vinter ble det på landsnivå registrert dekkutstyr på 15.070 personbiler, varebiler og bobiler ved skadetaksering. 945 av disse hadde sommerdekk på bilen.

If har forsikret om lag hver femte personbil som kjører på veiene her i landet, ifølge tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Venter for lenge med hjulskift
Det er først og fremst i overgangen mellom høst og vinter og ved første snøfall at ulykkesbilene er feilskodd, understreker Clementz. Særlig hvis den første snøen kommer tidlig og litt brått på, blir andelen på sommerdekk høy.

– Tidspunktet for første snøfall og i hvilken grad vinteren kommer overraskende, slår tydelig ut i skadestatistikken. En del drøyer dessverre med hjulomlegging altfor lenge, sier Clementz.

– Husk at du er selv ansvarlig for å ha dekk som er riktige for vær og føreforhold. Det står i kjøretøyforskriften. Sitter feil dekk på bilen, og du ikke får lagt om hjulene: La bilen stå. Ikke ta sjansen på å kjøre de 400 meterne til nærbutikken, sier Sigmund Clementz.

Dekktips for vinteren
• Fra 1. november og til første mandag etter 2. påskedag må mønsterdybden i dekkene være minst 3 millimeter, etter myndighetenes krav. If anbefaler at du skifter dekk før du har nådd denne mønsterslitasjen. Mønsterdybde måles i hovedrillene i de midterste tre firedeler av slitebanens bredde og rundt dekkets omkrets, bortsett fra der det er plassert slitasjevarslere.

• Bruk av piggdekk eller kjetting er ikke lov fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Det finnes ingen frister når du bruker piggfrie vinterdekk.

• Uavhengig av mønsterdybde og dekkslitasje: Sjekk gummiens tilstand, da gummiens egenskaper forringes over tid, og dekkene blir stivere, hardere og glattere. Det anbefales at vinterdekk skiftes etter fire til fem sesonger på bilen.

• Husk å sjekke at dekktrykket er riktig, og pass på å kontrollere og etterskru mutterne etter at du har kjørt 10-12 kilometer.

Kilde: Forsikringsselskapet If

Del:
Annonse