12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kari Bergan Røren hjelper Fatuma på 25 år fra Kongo med en rekke spørsmål som skal besvares i samfunnsfaget. Hun er mor til tre og vil gjerne lære både språk og kultur.

Rotary-medlemmer stiller opp som lekse- og lesehjelp for flyktninger

De kommer til Norge som kvoteflyktninger via FN-systemet. Ofte har de ingen skolegang og kan verken lese eller skrive. I Hokksund skal de læres opp til å bli gode borgere i sitt nye land, men det krever innsats fra flere enn Voksenopplæringen de går på. Da kommer frivillige fra Rotary inn og hjelper til.
Annonse

Det er rart hva et møte og en invitasjon om å fortelle hva vi driver med kan avstedkomme. Rotary i Øvre Eiker inviterte nemlig rektor Sveinung René Røyland til et møte i klubben for å snakke om Voksenopplæringen i Hokksund. Besøket ble gjengjeldt på Voksenopplæringen og dermed ble ideen om lekse- og lesehjelp sådd.

Siden slutten av august har Rotary i Øvre Eiker bidratt med lekse- og lesehjelp for flyktninger og innvandrere hver mandag og torsdag. Men de skulle gjerne vært flere som kunne bidra. I dag var det tre medlemmer av klubben som stilte opp. Det er i minste laget for å kunne hjelpe et 20-talls elever etter skoletid med samfunnsfag som sto på dagens timeplan.

Annonse

– Vi har ca. 70 elever og kun 11 ansatte fast. Det sier seg selv at vi kan trenge mer hjelp, og finnes det andre lag og foreninger som ønsker å bidra, er det bare å ta kontakt, sier Røyland.

Han legger til at også enkeltpersoner er velkomne og folk trenger ikke være tidligere lærere eller pedagoger slik tilfellet er med Rotary-medlemmene som stiller opp.

Basiskunnskap
Alle de som kommer til Norge nå er kvoteflyktninger. De fleste er fra krigsherjede land som Syria, Eritrea, Afghanistan, Sudan og Kongo. Mange har aldri sittet på en skolebenk før, og må starte helt fra bunnen av. Språket er det viktigste for å komme i gang, og her er lesehjelp og samtale med nordmenn det viktigste.

Klassen som i dag fikk hjelp har vært i Norge i ca. to år. De fleste av dem hadde ingen skolebakgrunn og trenger derfor mye hjelp for å komme seg gjennom pensum. Samfunnsfag sto på timeplanen i dag og her var kvinners rettigheter et viktig tema.

Elevene ved Voksenopplæringen deltok også aktivt i årets TV-aksjon som gikk til Plan Norge og deres arbeid mot barneekteskap. Dette for lettere forstå hva som betegnes som rett og galt i denne delen av verden.

Rektor Sveinung René Røyland sammen med Jimmy på 19 (t.v.) og Samuel på 18 år – begge fra Kongo. De har vært i Norge i to år og har allerede lært seg norsk rimelig brukbart.

Givende arbeid
En av dem som stiller opp er lærer ved Hokksund Barneskole, Turid Kolden. Hun er også president i Øvre Eiker Rotary.

– Dette er svært givende arbeid og det er godt å kunne bidra, sier hun til Eikernytt.no.

En annen som er med, er Per Gulliksen. Også han har pedagogisk bakgrunn og mener han har mye å bidra med. Tredje medlem i dagens leksehjelp var Kari Bergan Røren. Også hun med bakgrunn fra skolen og mangeårig medlem i Rotary.

De er alle opptatt av at læring og språk er viktig for at de som kommer til landet skal kunne fungere i jobb og få seg en skikkelig utdannelse. Hvis ikke blir de langvarige «kunder» på Nav-kontoret like borti gata.

Turid Kolden og Per Gulliksen hjelper gjerne til, men ønsker at flere kunne melde seg som frivillige i dette viktige arbeidet. Det er ifølge dem meget givende og de bruker gjerne to timer i uka på dette.
Del:
Annonse