21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Høsten og spesielt november er høysesong for viltpåkjørsler. Husk å melde ifra til politiet hvis du har vært uheldig å ha kjørt på et dyr. Det er straffbart å la være. (Foto: Shutterstock)

Straffbart å stikke av: Nå er det høysesong for viltsmell

Mer enn 10.000 hjort, elg og rådyr har hittil i år blitt påkjørt på veiene, og antall viltpåkjørsler øker. – Det er straffbart å stikke av fra en viltpåkjørsel uten å melde fra, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.
Annonse

Med høstmånedene er høysesongen for viltpåkjørsler i gang, og november pleier være en av de verste månedene.

– Mange tror at det er straffbart å kjøre på vilt som hjort, elg eller rådyr, men det er det ikke. Det er derimot straffbart ikke å melde fra, påpeker han.

Annonse

Antall viltpåkjørsler øker
I fjor ble det registrert over 12.500 påkjørsler av hjort, elg og rådyr på norske veier, viser tall fra hjorteviltregisteret. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor har det vært nær to prosents økning i viltpåkjørsler hittil i år.

– Mørketiden gjør det vanskeligere å se de store dyrene, som er mer på vandring i skumring eller grålysningen enn midt på dagen. I tillegg vil snø i terrenget føre til at dyrene trekker mot veiene. En påkjørsel av hjortedyr kan oppleves dramatisk, og innbefatter ofte store bilskader. Senhøsten og vinteren er en tid der vi har flest skadesaker i forbindelse med påkjørsler, sier Irgens.

Bli på stedet
Kommer du ut for en viltpåkjørsel skal du bli på stedet og varsle politi eller viltnemnda.

– Dersom du får skader på bilen etter påkjørselen, slipper våre kunder å betale egenandel, og de mister heller ikke bonus på kaskoforsikringen, sier Irgens. Betingelsen er at du melder fra til politiet eller viltnemnda.

Han påpeker at du bør være på stedet til politi eller viltnemnda har ankommet. Det er viktig for at de skal kunne bekrefte at du faktisk har varslet.

– Det gjør det også lettere å finne det påkjørte dyret, særlig dersom det er skadet og har rømt fra stedet, sier han.

Åtte gode råd ved viltpåkjørsel
• Er veien merket med varselskilt om hjortevilt så senk farten og øk oppmerksomheten.

• Vær forberedt på at dyr kan begynne å løpe foran bilen, spesielt ved høye brøytekanter.

• Ser du et dyr, brems ned og vær oppmerksom på at det kan komme flere.

• Hvis ulykken er ute, ta på refleksvest og sikre ulykkesstedet med varseltrekant eller nødlys.

• Ring politiet på 02800 eller 113 ved personskade.

• Forsøk aldri selv å avlive et skadet dyr, og følg heller aldri etter et skadet dyr.

• Merk påkjørselssted med for eksempel en plastpose på en busk slik at andre kan spore derifra.

• Det er ikke lov å kjøre fra stedet uten å melde fra, og heller ikke lov å ta med seg døde dyr.

Fylkesoversikt viltpåkjørsler 01.01. – 31.10.2021:
Viken: 3.071
Oslo: 31
Innlandet: 2.027
Trøndelag: 1.659
Vestfold og Telemark: 1.055
Møre og Romsdal: 1.010
Agder: 712
Vestland: 675
Nordland: 377
Rogaland: 195
Troms og Finnmark: 107

Kilde: hjorteviltregisteret.no

Del:
Annonse