24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mobilbruk forårsaker mange ulykker og stadig flere får nå bøter på hele 5.000 kroner for å bruke mobilen under kjøring. (Illustrasjon)

Mobilbøter for nærmere seks millioner i Sør-Øst politidistrikt

Politiet i Sør-Øst skriver bøter så blekket spruter og hittil i år har 1.157 personer blitt bøtelagt for mobilbruk bak rattet. Totalt sett i Norge har det blitt bøtelagt 12.404 bilister hittil år – det tilsvarer 62 millioner i statskassa.
Annonse

Trafikksikkerhetsorganisasjonen Ung i Trafikken mener enkelte bilister undergraver trafikksikkerheten.

– I år kommer nærmere 100 liv til å gå tapt i trafikken, menneskeliv vi aldri får tilbake. Mange av de helt uskyldige ofre for andres egoistiske valg. Det siste vi da trenger er bilister som bagatelliserer og undergraver trafikksikkerheten ved å bruke mobilen bak rattet, sier kommunikasjon og samfunnskontakt i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde.

Annonse

Han gir uttrykk for at så mange bøteleggelser for mobilbruk bak rattet først og fremst er trist, samtidig som han er overrasket over det som kommer frem.

– Ung i Trafikken er overrasket over tallene, da bøtesatsen økte til 5.000 kroner i år. Vi skulle jo tro at det hadde en mer avskrekkende effekt på folk. Kanskje er bøtesatsene fortsatt for lave, spør Sunde seg undrende.

«Men det skjer ikke meg»
Sunde og Ung i Trafikken frykter for mange bilister bagatelliserer hvor ille det faktisk kan gå.

– Dessverre ser vi at én av tre dødsulykker i trafikken skjer på grunn av mobilbruk. Vi frykter at majoriteten av bilistene bagatelliserer faren ved dette og har en holdning om at «det skjer ikke meg», sier han.

Aldersgruppen som hyppigst blir bøtelagt, er 25 – 44 åringer. Sunde lar seg ikke imponere.

– Det er jo paradoksalt at foreldregenerasjonen, som skal være forbilder for de yngre, likevel bruker mobiltelefonen så hyppig. Kjører du i 50 km/t og ser ned i mobilen i tre-fire sekunder, har du faktisk kjørt 70 meter. På de meterne kan du i verste fall ha forårsaket en alvorlig trafikkulykke, understreker han.

Sunde sier avslutningsvis at det ikke er meningen å være moralpoliti, og at han selv har tatt dårlige valg bak rattet. Men han er tydelig på at det siste vi trenger inn mot jul, er enda en dødsulykke i trafikken.

– Det siste vi trenger er bilister som bagatelliserer og undergraver trafikksikkerheten ved å bruke mobilen bak rattet, sier kommunikasjon- og samfunnskontakt i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde.

Del:
Annonse