18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

212 kommuner blir nå bedt om å bosette 5.500 flyktninger. Øvre Eiker og Drammen er to av dem som må belage seg på å ta imot flere flyktninger. (Foto: Kristine Lindebo)

Ber kommunene bosette 5.500 flyktninger i 2022

Til sammen 212 norske kommuner blir bedt om å bosette 5.500 flyktninger i 2022. 32 kommuner blir bedt om å bosette 141 enslige mindreårige flyktninger. Drammen er bedt om å ta imot 58 mens Øvre Eiker bes om å ta imot 24.
Annonse

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) sender hvert år et brev til kommunene med anmodning om å bosette flyktninger kommende år. Anmodningen er basert på prognoser fra utlendingsforvaltningen over forventet behov for bosetting i 2022.

Høy bosettingsvilje i norske kommuner
Viljen til å bosette flyktninger har vært høy i 2021. I lys av behovet for bosettingsplasser til neste år, vil det være viktig at kommunenes evne og vilje til å bosette flyktninger blir videreført.

Annonse

Kommunene gjør en stor innsats i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger.

– Kommunene fortjener honnør for evnen til å finne gode løsninger i en uforutsigbar og krevende tid, sier IMDis direktør, Libe Rieber-Mohn.

Fordelingen av bosettingsbehovet per kommune er besluttet av IMDi, i samråd med KS, og etter innspill fra fylkeskommunene. Fordelingen skjer med utgangspunkt i kriterier bestemt av Kunnskapsdepartementet.

Usikre prognoser
Prognosene for 2022 har variert betydelig gjennom året. Dette betyr at det også kan komme endringer i antallet flyktninger som skal bosettes til neste år.

– Arbeidet med overføringsflyktninger påvirkes av størrelsen på kvoten og reiserestriksjoner. I tillegg kommer den uoversiktlige situasjonen i Afghanistan og andre konfliktområder. Dette er faktorer som kan komme til å påvirke neste års behov for bosetting av flyktninger, sier Libe Rieber-Mohn.

IMDi anmoder kommunene nå og tar som vanlig forbehold om at det endelige antallet overføringsflyktninger først blir vedtatt i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet i desember. Dette av hensyn til kommunenes behov for budsjettbehandling og planlegging.

Øvre Eiker blir altså bedt om å ta imot 24 flyktninger neste år. Drammen bes om å ta imot 58. Fire av disse er enslige mindreårige. Det er opp til de lokale kommunestyrene å vedta hvor mange de vil ta imot for å bosette.

Del:
Annonse