21. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunedirektør Trude Andresen presenterte hovedtallene og tankene bak budsjettforslaget under møtet på Fossesholm mandag kveld.

Barneskole, rusforebygging og økonomiske prioriteringer på folkemøte

Øvre Eiker kommune hadde for første gang et folkemøte for å informere om kommunens budsjettforslag. Det ble en debatt om blant annet ny barneskole, eldre sin deltakelse i samfunnet og om rus og utenforskap.
Annonse

Vel 50 personer var samlet til historiens første folkemøte om kommunedirektørens budsjettforslag på Fossesholm mandag kveld. Vel 30 av dem var «vanlige innbyggere». Resten var kommunalt ansatte, politikere og presse.

Etter en lengre redegjørelse fra kommunedirektør Trude Andresen – assistert av økonomisjef Leif Arne Steingrimsen, fikk salen slippe til med spørsmål og kommentarer. Etter evalueringen på slutten av møtet, kunne det med fordel vært mer tid til innspill og spørsmål fra salen.

Annonse

Her ble det spørsmål om alt fra investeringsprogrammet for Vestfossen ungdomsskole til rusforebyggende arbeid i kommunen.

Marion K. Jacobsen fra Vestfossen ville gjerne vite når de bebudede investeringene på Vestfossen ungdomsskole kom og hvor mye. Hun fikk ikke noe veldig konkret svar da dette er en sak som nå er under behandling i kommunens eget eiendomsselskap og det er Øvre Eiker Eiendom KF som har det formelle ansvaret for vedlikehold av alle skolene.

Marion ville også høre hva kommunen gjorde for å forebygge rus og utenforskap. Trude Andersen måtte innrømme at de nok ikke gjorde nok på dette feltet og sa at de manglet blant annet boliger til denne gruppen.

Også ordfører Knut Kvale var med på møtet og han understreket behovet for tidlig innsats også på dette området.

Et annet tema som opptok flere på møtet var bygging av ny barneskole på Loesmoen. Her hadde Eikernytt.no en liten spørreundersøkelse på egen sider før sommeren og et overveldende flertall ville behold barneskolen på Lerberg og bygge en mindre ny skole på Loesmoen.

Ola Kvale var en av dem som tok opp denne saken. Han er som kjent en viktig partner i utbyggingen av Harakollen, og har derfor interesser i at skolen på Lerberg beholdes. Han stilte spørsmål om det var riktig prioritering å bygge en kjempeskole på Loesmoen når dette kan føre til at Østsiden mister skolen som samlingspunkt. I tillegg har Hokksund IL signalisert at Falkbanen kan bli lagt ned dersom skole forsvinner fra denne delen av byen. Dette ville gå ut over tilbudet i denne «bydelen», mente han.

Kommunedirektøren står imidlertid på sitt og mener det er riktig å bygge én stor barneskole på Loesmoen. Hun kvitterte ut argumentene fra et annet innlegg, fra Kari, som mente det var feil å måtte busse alle ungene fra Østsiden til Loesmoen.

Det er omtrent det samme antall unger som må forflytte seg fra Loesmoen til Lerberg, som motsatt vei, opplyste Andresen. Hun mener også at det er god økonomi i å bygge én stor skole framfor en delt løsning.

Kvale ga seg ikke med det svaret og mente det ikke var forsvarlig å bruke så mye penger på en ny skole med det oppgraderingsbehovene alle skolebyggene i kommunen har i dag.

Vel 50 hadde tatt turen på det første folkemøte om budsjettet i Øvre Eiker. Det kom mange innspill og kommentarer på hvordan kommunen driftes og hva som skal bygges – eller ikke. Ny barneskole på Loesmoen var ett av temaene.

Mer på tilbudssiden
Et annet tema som ble luftet på møtet, var kommunens involvering i frivilligheten. Leder av Idrettsrådet i kommunen, Hanne Lyngaas, etterlyste et bedre samarbeid med kommunen og at de må være mer på tilbudssiden.

Hun viste til at næringslivet i kommunen ofte stilte opp ved ulike arrangement, og at kommunen hadde noe å lære her ved å engasjere seg mer. Hun etterlyste også et bedre samarbeid mellom ulike aktører i kommunen.

Også Ola Kvale etterlyste samarbeid. Han hadde ved noen anledninger invitert Øvre Eiker til blant annet visning av tekniske hjelpemidler i boliger uten kostnad for kommunen, men hadde ikke fått noen respons. – Det virker som det aldri passer for kommunen, sa han.

Kommunedirektøren forsvarte kommunen på disse utspillene med at det finnes en rekke god eksempler på samarbeid, men sa også at de sikkert kunne blir bedre også her.

Også Håvard Lind snakket om forholdet mellom kommunen og de mange frivillige organisasjonene vi har. – Det må være lettere å komme i kontakt med de rette folka i kommunen for å få til et samarbeid, sa han.

Veien videre
Det er allerede kommet inn en lang rekke innspill til budsjettforslaget og disse skal nå behandles administrativt og politisk. Men det er også mulig for innbyggerne å komme med innspill gjennom portalen «sammenskapervi.no» og gjennom vanlige henvendelser til kommunen – helst på e-post.

Det er også mulighet for innbyggere å komme på de ulike utvalgsmøtene og i formannskapet for å si sin mening og det er satt av tid og plass til slike innspill. Det er første gang dette gjøres i et slikt omfang i Øvre Eiker og hensikten er en bedre involvering fra «vanlige folk». Budsjettet vedtas endelig i desember-møtet til kommunestyret.

Del:
Annonse