22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale og kommunedirektør Trude Andresen var begge opptatt av de eldre som en ressurs i lokalsamfunnet.

Seniorseminar: Vil gjerne ha mer hjelp fra «Det gråe gullet»

Selv om du er 78 år er du ikke «gått helt ut på dato». Det var budskapet til både ordfører Knut Kvale og kommunedirektør Trude Andresen under mandagens seniorseminar i festsalen på rådhuset. Her ble det mye nyttig informasjon og en oppfordring til å bistå i samfunnet.
Annonse

Født i 1943 – det var betingelsen for å være med på mandagens eldreseminar i festsalen – med noen unntak. For hvert år (unntatt i fjor) inviteres alle 78-åringer i kommunen til en samling for nytte, underholdning og litt bevertning.

Det er Trivsels- og mestringssenteret på Eikertun som står for selve arrangementet, men både ordfører og kommunedirektør var sentrale på årets samling.

Annonse

Det gråe gullet
– Det er et faktum at vi blir flere eldre. Mens andre ser på dette som et problem, velger jeg å se på dere som en ressurs, sa Knut Kvale og kalte de eldre for «det gråe gullet».

Han mente at enda flere kunne bidra i samfunnet – både for egen del, men ikke minst for hverandre. Kvale mente også at et samarbeid der eldre og unge kan kobles sammen, ville være nyttig.

Han fikk full støtte av Trude Andresen, som i likhet med ordføreren så på de mange eldre som en ressurs. Men hun ba folk om å planlegge alderdommen sin bedre og viste til seg selv som et eksempel som 78-åring og hva hun viller gjøre med livet og hvilke muligheter og ønsker hun hadde.

Det var bra oppmøte i festsalen mandag da Trivsels- og mestringssenteret hadde invitert alle 78-åringer i kommunen til seminar.

Det er kjent politikk at kommunen vil ha oss boende hjemme lengst mulig. Dette for å belaste sykehjemmene våre minst mulig. Eikertun Helsehus er ifølge kommunedirektøren blitt et lite spesialsykehus for behandling av eldre pasienter. Men kapasiteten er begrenset og derfor er det viktig at flest mulig bor hjemme og klarer seg selv eller med litt hjelp.

Hun mente derfor en riktig planlegging av alderdommen var viktig. Spesielt med tanke på boform ettersom de aller fleste i Øvre Eiker bor i enebolig. Riktignok viste en håndsopprekking i salen at disse 78-årene til en stor del bodde i leiligheter og hadde solgt sine gamle hus som kanskje ikke var tilpasset alderdommen.

Trude Andresen hadde manipulert et bilde av seg selv til å bli en 78-åring. Hun har kanskje begynt å planlegge alderdommen sin allerede.

Støtte å få til tilrettelegging
Cathrine Hagby i Nav Hjelpemiddelsentral kunne fortelle at 80 prosent av boligmassen vår ikke var universelt utformet og lite egne for eldre personer. Men det er håp om å få hjelp og støtte til ombygginger og hjelpemidler som gjør at vi kan bo hjemme lenger.

For ifølge Hagby er det ofte enkle ting som skal til. Bare det å rydde unna møbler vi ikke bruker, kan gi plass til en rullestol eller gåstol. Trappeheis er en annen løsning for de som sliter med å komme seg inn i huset. Ombygginger av bad og soverom er vanlig og her kan staten stille opp, men dette er saker som gjerne tar litt tid.

Kåseri og underholdning
I tillegg til praktisk informasjon, kunne kommunen by på musikalsk helsekåseri i regi av Allan Fjelmberg. Han er livsstilslege, men er musiker på fritiden.

Arrangementsansvarlig på biblioteket, Lene Myrvold Velle, kunne også fortelle om de tilbudene biblioteket i Hokksund har for alle aldersgrupper. I tillegg ble det litt om musikk og trening som gir mening.

Gry Cora Christensen Nordahl sto ansvarlig for samlingen som hun mener er et viktig tilbud til alle 78-åringer. Her er det mye nyttig informasjon å hente.
Del:
Annonse