24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Psykisk helse for barn og unge skal prioriteres høyere. Det vedtok formannskapet i går. (Illustrasjon)

Øvre Eiker får mer penger fra staten – nå har politikerne disponert dem

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 ble behandlet i formannskapet 24. november. Øvre Eiker får mer penger med ny regjering og slik vil politikerne bruke dem.
Annonse

I budsjettmøtet er det formannskapet pluss gruppeledere, som ikke sitter i formannskapet til vanlig, som møter. Alle partiene ga uttrykk for tilfredshet med forslaget fra kommunedirektøren, men det ble fremmet mange endringsforslag for å sette et politisk stempel på budsjettet, skriver kommunen på sine nettsider.

Etter en sju timer lang debatt var behandlingen unnagjort, og formannskapets innstilling skal nå på høring. Det er fortsatt mulig for innbyggere, lag og foreninger til å komme med sine innspill, før endelig behandling av budsjett og økonomiplan i kommunestyret 15. desember.

Annonse

Vil du komme med innspill fram til 15. desember? Gå inn på sammenskapervi.no.

Økt bevilgning fra staten
Etter at kommunedirektøren la frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan har regjeringen Støre kommet med en tilleggsmelding som ga Øvre Eiker kommune en øket bevilgning med 6,859 millioner kroner. Formannskapet disponerte disse midlene og gjorde med det noen endringer i kommunedirektørens forslag til disponering.

Styrker psykologtjenesten for barn og unge
Arbeidet med psykisk helse for barn og unge styrkes med 1,5 millioner kroner til å øke psykologtjenesten ved skolene i kommunen. I tillegg blir PP-tjenesten og Familiesenteret styrket med 2,0 millioner kroner, og Ung Arena får 0,5 millioner kroner til drift og investering i 2022. Formannskapet ga med disse bevilgningene et kraftfullt signal om at barn og unges psykiske helse skal prioriteres.

Øvre Eikers mest innovative bonde
Det ble avsatt 50.000 kroner i en tilskuddsordning for å hedre «Øvre Eikers mest innovative unge bonde». I første omgang skal kommunedirektøren komme med et forslag til retningslinjer for utdeling i 1. halvår, før Utvalg 3 i 2. halvår 2022 skal kåre den første vinneren.

Vil videreføre sommerskole
Sommerskolen i 2021 var en stor suksess. Formannskapet ønsker å videreføre tiltaket også i 2022 og bevilget én millioner kroner til formålet. Formannskapet understreket at tilbudet skal utformes i dialog med frivilligheten, og tilskuddsordningen skal utformes slik at den gir incentiver til å søke midler fra andre kilder i tillegg.

Ønsker flere butikker i Hokksund og Vestfossen
Formannskapet er bekymret for detaljhandelens vilkår i Hokksund og Vestfossen og satte av 0,25 millioner kroner til innføring av et etablerertilskudd. Hensikten er å bidra til at flere ønsker å etablere spesialbutikker i Hokksund sentrum og Vestfossen sentrum.

I investeringsbudsjettet ble det gjort noen endringer, og det ble satt av 50 millioner kroner til oppgradering av Ormåsen skole og Vestfossen barne- og ungdomsskole, hvorav en oppstart i 2022 med fem millioner kroner. Formannskapet fremskyndet oppstart av omgjøring av Eikertun-området og satte av prosjekteringsmidler med fem millioner kroner i 2022.

Formannskapet vedtok også at ubrukte midler fra 2021 til Solbakken barnehage og Skotselv skole skal videreføres til 2022.

Les hele den politiske saken her

Les protokoll fra budsjettmøtet

Del:
Annonse