15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Kaja Yngsdal Hilleren.

LESERINNLEGG: Kommunen bør gå foran som et godt eksempel

Hvorfor vil ikke Senterpartiet, Høyre, Venstre og KrF støtte lokale bønder, gode klimatiltak og et krafttak for god dyrevelferd i Øvre Eiker?
Annonse

Den 15. desember skal budsjett behandles i kommunestyret i Øvre Eiker. I den anledning har budsjett allerede blitt behandlet i formannskapet.

Der fremmet opposisjonen bestående av Arbeiderpartiet, SV og MDG følgende verbalforslag til budsjettet «Lokale gårder skal vektlegges ved innkjøp av matvarer, i den grad det er mulig. Lokale gårder skal særlig vektlegges ved innkjøp til småhusholdninger».

Annonse

Dette er et godt forslag som både bidrar til økonomisk støtte til lokale bønder, samt at det er godt for miljøet.

Lokale restauranter slik som Sanden hotell benytter seg blant annet av Ek gård og Eiker gårdsysteri ved innkjøp av matvarer. En slik innkjøpspolitikk kunne kommunen også ført, hadde Senterpartiet ønsket det da.

Det er viktig å støtte oppom lokalt landbruk. Dette bidrar også til å forhindre at vi kun ender opp med storskala sentraliserte gårder rundt omkring i landet. Småbygdene må bidra til å bevare de lokale gårdene, og da må kommunen ta grep.

Lokal matproduksjon fører til mindre transport. Dette er med på å redusere utslipp av klimagasser og andre skadevirkninger av transporten.

Kommunen burde gå foran som et godt eksempel, og ta i bruk lokale leverandører. Spørsmålet er: hvorfor ønsker ikke flertallet dette?

Videre fremmet opposisjonen også følgende forslag «Det innføres en kjøttfri dag i uka i kommunens offentlige kantiner».

«Dyrevelferd skal være eksplisitt vektlagt ved innkjøp av matvarer, det skal vektlegges å kjøpe inn matvarer fra økologiske produsenter.»

Det grønne klimapartiet venstre har uttalt ordrett at «kjøttforbruket må ned». Allikevel vil de ikke støtte en kjøttfri dag i uka i kommunens offentlige kantiner. Viktig å presisere at dette ikke omfatter sykehjem.

I argumentasjonen mot dette forslaget hadde ikke Senterpartiet og de andre borgerlige særlig mye å komme med. Annet enn «SV sin representant drikker, cola, det er usunt, så da burde vi heller ikke selge brus hvis vi ikke skal selge kjøtt».

En kjøttfri dag i uka, ville knapt merkes. For la oss være ærlig, hadde du lagt merke til det om du fikk tomatsuppe, pasta eller grøt på en mandag istedenfor lasagne med kjøtt? En kjøttfri dag i uka praktiseres allerede i andre kommuner, og det er et godt klimatiltak, samt er det sunt.

Forslaget «Dyrevelferd skal være eksplisitt vektlagt ved innkjøp av matvarer, det skal vektlegges å kjøpe inn matvarer fra økologiske produsenter», kunne heller ikke Senterpartiet og de andre borgerlige støtte.

Oslo kommune og samtlige kantiner i Viken fylkeskommune har et mål om å servere 50 prosent økologisk mat, men det vil tydeligvis ikke flertallet i Øvre Eiker være med på.

Vi vet at det på en rekke gårder i Norge er dårlig dyrevelferd, da må kommunen ta ansvar, og sikre at maten vi kjøper inn kommer fra produsenter som har god dyrevelferd.

Disse forslagene er langt fra umulig å gjennomføre. Lignende vedtak har for flere år siden blitt fattet i kommuner slik som Oslo og Fredrikstad.

Det er ikke for sent for flertallet å snu. De kan fortsatt bidra til å støtte lokale bønder, bli med på gode klimatiltak, samt vise at Øvre Eiker kommune er en kommune som bryr seg om god dyrevelferd. Det burde alle kunne være enig om.

Kaja Yngsdal Hilleren
på vegne av Øvre Eiker SV
Øvre Eiker Arbeiderparti
Øvre Eiker MDG.

Del:
Annonse